0 %

Инструкция на Հայերեն

Расчет напольного
покрытия
Рассчитайте, сколько ламината потребуется для вашего помещения быстро и просто
Укладка и эксплуатация

Տեղադրումից առաջ, հետո և ընթացքում կլիմայական պայմանները սենյակում պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին.

 • ներսի օդի ջերմաստիճանը > +18° C
 • հատակի մակերեսի ջերմաստիճանը > +15° C
 • օդի հարաբերական խոնավությունը 40% - 70%:
  instructions-5
  instructions-5

Տեղադրումից առաջ, առանց փաթեթները բացելու, 48 ժամ լամինատե հատակը թողնել սենյակում, որտեղ դրանք պետք է տեղադրվեն:

instructions-6

Բոլոր մակերեսները պետք է համապատասխանեն ընդհանուր տեխնիկական բնութագրերին և ելնելով գործող չափանիշների տեսակետից՝ պիտանի լինեն հատակածածկմանը: Մակերեսը երեսարկման համար նախապատրաստելիս հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի հետևյալ պահանջներին.

 • Չորությանը, խոնավության պարունակության նորման (նշված է քաշային խոնավությունը) ծածկասալիկների համար-4 %, ցեմենտաավազային սվաղի համար-5%, տախտակային հիմքի համար- 7% ոչ ավել:
  instructions-7
 • հարթությանը (հատակի առավելագույն տատանումը մեկ մետրի մեջ ոչ ավել քան 3 մմ)
  instructions-2
 • կարծրությանը / բեռնատարողության ունակությանը
 • երեսարկվող մակերեսի մաքրությանը:
  instructions-3

Բացի անկար հատակից, որպես երեսարկվող մակերես կարող են ծառայել նաև ՊՎՔ հատակները, լինոլեումե, ռետինե կամ փայտե մակերեսները, եթե դրանք բավարարում են վերը նշված պայմանները:

Ոչ պիտանի հիմքեր են համարվում տեքստիլից հատակածածկույթները: Սահմանափակ պիտանի են համարվում էլեկտրական ջեռուցումամբ տաք հատակները:

Լամինատե հատակածածկույթը կարող է տեղադրվել ջրային ջեռուցմամբ հատակներին: Այս դեպքում օգտվեք ջրային ջեռուցմամբ հատակներ արտադրողի հրահանգներից:

Էլեկտրական ջեռուցմամբ հատակները սկզբունքորեն պիտանի են լամինացված հատակների հետ օգտագործման համար, եթե ջեռուցման տարրերը ներդրված են անկար հատակի մեջ կամ բետոնե շերտի մեջ, և տեղադրված չեն նրա վրա ժապավենաձև էլեկտրական տաքացուցիչի տեսքով:

Ուշադրություն. Մակերեսի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 28°C:

instructions-28c

Էլեկտրական ջեռուցիչների հիմքի վրա գործող տաք հատակները կարող են պիտանի լինել լամինացված հատակների հետ օգտագործվելու համար, եթե ջեռուցիչի արտադրողը երաշխավորում է, որ մակերեսի ջերմաստիճանը երբեք չի գերազանցի 28°C: Ժապավենաձև էլեկտրական տաքացուցիչի հիմքի վրա գործող ստանդարտ տաք հատակները ջերմ աստիճանի ծայրահեղ փոփոխությունների դեպքում արտադրում են շատ ավելի բարձր ջերմաստիչան, քան 28°C, և հետևաբար համարվում են երեսապատման համար ոչ պիտանի հիմք:

 1. Մինչև երեսապատումը անհրաժեշտ է ստուգել հատակակտորների հնարավոր տեսանելի թերությունների առկայությունը: Արգելված է օգտագործել վնասված հատակակտորները:
  instructions-13
 2. Լամինատե հատակների հավաքման համար Ձեզ անհրաժեշտ են. չափերիզ, մատիտ, սղոց, մինչև պատը տարածությունը պահելու համար պահանդներ, 0.2մմ հաստությամբ պոլիէթիլենային շերտ, ձայնամեկուսիչ տակդիր՝ 3 մմ ոչ ավել բարձրությամբ, և, որոշ դեպքերում, սոսինձ:
  instructions-9
 3. Անկար հատակների կամ հանքային հիմքով հատակների մակերեսը պետք է ամբողջությամբ ծածկված լինի անջրանցիկ պոլիէթիլենային շերտով: Ընդ որում հպման տեղում շերտերը պետք է տեղադրվեն իրար վրա առնվազն 200մմ: Նաև խորհուրդ է տրվում բոլոր հիմքերի համար ձայնամեկուսիչ տակդիր: Տակդիրը դրվում է հպանցիկ, այսինքն ոչ իրար վրա (տես նկար 1 փաթեթի վրա):
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. Լամինատե հատակների մասերը միշտ տեղադրվում են լողացող ձևով:
 5. Հատակակտորների անշարժ ամրացումը երեսպատվող մակերեսին (սոսինձ, պտուտակներ, մեխեր) չի թույլատրվում:
  instructions-8
 6. Հարակից շարքերի հատակակտորների միացման գծի նվազագույն շարժը` 200մմ:
  instructions-19
 7. Բոլոր պինդ շինարարական մակերեսների փոխհատուցողական ճեղքվածքը 8 – 10 մմ:
  instructions-17
 8. Բոլոր դռնանցումներում, անցումներում, դժվար կոնֆիգուրացիայով տարածքներում, ինչպես 10մ-ց ավել երկարությամբ կամ լայնությամբ տարածքներում պետք է տեղադրել անցումներ / շեմեր:
  instructions-25
  instructions-26
 9. Խորհուրդ է տրվում հատակածածկերը տեղադրել այնպես, որ սենյակի պատուհանի լույսը ընկնի հատակակտորների երկայնական միացման գծին զուգահեռ: Այս դեպքում հատակածածկույթի միացման գծերը կլինեն ավելի քիչ նկատելի:
 1. Զննեք հատակակտորները, գտեք նրանց վրա ակոսը (A) և սանդերքը (B):

  instructions-14

  Առաջին շարքի երեսարկումը սկսեք սենյակի ձախ անկյունից: Հավաքեք այնպես, որ սանդերքով (B) հատակակտորի երկու կողմերը լինեն դեպի պատը: Երեսարկումը սկսելիս տեղադրեք պահանդներ՝ պատից համապատասխան հեռավորությունը պահպանելու համար:

  instructions-15
  instructions-17

  Հավաքեք շարքը՝ հատակակտորները միմյանց միացնելով լայնակի կողմով, հետևյալ ձևով. առաջին և յուրաքանչյուր հաջորդ տեղադրվող հատակակտորին միացրեք նորը՝ անկյան տակ մտցնելով սանդերքը՝ արդեն տեղադրված հատակակտորի ակոսի մեջ: Այնուհետև իջեցրեք տեղադրվող հատակակտորը այնքան, մինչև այն ամբողջովին նստի հատակին:

  instructions-16
 2. Չափեք առաջին շարքի վերջին հատակակտորի վրա ցանկալի երկարությունը և սղոցեք կտորը չափած տեղով: Սկսեք երկրորդ շարքի տեղադրումը առաջին շարքի վերջին կտորի մնացորդից, եթե նրա երկարությունը 200մմ պակաս չէ: Բոլոր հետագա շարքերի երեսարկումը պետք է սկսել նախորդ շարքի հատակակտորի մնացորդով:

  Ուշադրություն. Երեսարկման ժամանակ ամեն հաջորդ շարքի հատակակտորների եզրափակիչ հոդերը պետք է շեղված լինեն յուրաքանչյուր հաջորդ տողի հատակակտորներից առնվազն 200մմ: Փորվածքներով և / կամ հատուկ դեկորով (օրինակ, մոդելավորման սալիկների) ծածկույթներ տեղադրելիս անհրաժեշտ է հետևել, որ շեղումը լինի հավասարաչափ և համապատասխանի փորվածքին և նկարին:

  instructions-19
 3. Երկրորդ և հետագա շարքերը տեղադրումը սկսեք հատակակտորներից՝ միմյանց միացնելով լայնակի կողմով:

  Շարքը հավաքվելուց հետո բարձրացրեք այն, անկյան տակ՝ նախորդ շարքի ակոսի մեջ մտցրեք սանդերքը և իջեցրեք, մինչև շարքի ողջ երկարությամբ կողպեքի փակվելը:

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. Որպեսզի վերջին շարքի տարրերը առավել ճշգրիտ կտրել.

  • պատից 8 -10 մմ հեռավորության վրա գտնվող հատակակտորի միջոցով գծանշում արեք նախավերջին շարքին
  • տեղահանեք այդ շարքը և կտրեք ավելցուկային մասը ըստ Ձեր նշումի
  • նախավերջին շարքը տեղադրեք նոր հատակակտորներով
  • օգտագործեք կտրված հատակակտորների շարքը որպես վերջնական:

Հասարակական և առևտրային շենքերի հատակի երեսարկման ժամանակ պետք է հաշվի առնել այդպիսի շինություններին բնորոշ միջին խոնավության մակարդակը: Այդ դեպքերի համար նախատեսված է տարրերի ամրացումը հատուկսոսնձի միջոցով: Սոսինձը քսվում է էվերինեզրինայնպես,որտեղադրման ժամանակ սոսնձի մնացորդը դուրս գա դեպի վեր տարրերի բոլոր կարերից: Սոսնձի մնացորդները կարելի էհեռացնել ամնիջապես կամ մի քիչ չորանալուց հետո:

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Ուշադրություն. Համոզվեք, որ սոսինձը քսելուց հետո հատակակտորների միջև չեն մնացել անցքեր:

Խորհուրդ է տրվում կարճեցնել դռների կողատուփերը լամինատե ծածկույթի և տակդիրի ընդհանուր բարձրության չափով: Այնուհետև հատակները պետք է տեղադրել այնպես, որ հատակակտորը մտնի դռան կողատուփի տակ՝ միաժամանկ պահպանելով փոխհատուցողական անցքը (8 -10 մմ) հատակի պատի և /կամ մյուս պատի միջև: Այն դեպքում, երբ դուք ավարտում եք տեղադրումը այդպիսի դռան շրջանակի մոտ, ապա այդ հատվածում հարկավոր է կտրել արդեն տեղադրված հատակակտորի ակոսի դուրս եկող ներքին հատվածի փականը, որպեսզի նոր հատակակտորը կարողանա տեղադրվել հավասար պառկած (տես նկար 9):Այդ հատվածում միացումը ապահովվում է հատուկ սոսնձի միջոցով:

Եթե դռան շրջանակը չի կարող կարճեցվել, օրինակ՝ մետաղյա շրջանակները, լամինատե հատակի ու պատի և/ կամ այլ հատակի միջև կարերը պետք է լցվեն առաձգական զանգվածով կամ փակված լինեն համապատասխան եզրափակող պրոֆիլներով:

 • Չափեք խողովակի դիրքը և նշեք այն հատակակտորին՝ հաշվի առնելով փոխհատուցման արանքը
 • Արեք անցքեր, որոնց չափը լինի առնվազն 16 մմ ավելի մեծ , քան խողովակի տրամագիծն է
  instructions-27
 • Կտրեք հատակակտորի մի մասը անցքերի համեմատ 45° անկյան տակ
  instructions-28
 • Կտրված մասը հարմարեցրեք մյուսներին և սոսնձեք:
  instructions-29
 • Կահույքի ոտքերին ամրացրեք փափուկ կտորից բարձիկներ:
  instructions-S1
 • Ծանր կահույքի տեղաշարժման դեպքում բարձրացրեք այն:
  instructions-S4
 • Բազմոցների և աթոռների անիվները պետք է լինեն փափուկ տեսակի:
  instructions-S2
 • Սրբեք հատակը ոչ թե թաց, այլ մի փոքր խոնավ կտորով:
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Հատակին ջուր թափվելու դեպքում պետք է անմիջապես չորացնել այն:
  instructions-S10
 • Մի օգտագործեք հղկող մաքրման միջոցներ և այլ նյութեր, որոնք շփումով կարող են վնասել հատակը:
 • Մի հղկեք հատակը, մի ծածկեք այն մոմով կամ լաքով:
  instructions-S11
 • Թույլատրվում է օգտագործել փոշեկուլներ չոր մաքրումով:
  instructions-S9
 • Չի թույլատրվում օգտագործել փոշեկուլներ խոնավ մաքրումով (լվացող փոշեկուլներ) և գոլորշամաքրիչներ:
  instructions-S12
 • Պաշտպանեք հատակածածկույթը կոպիտ կեղտից՝ օգտագործելով մուտքի տարածքում աղբակլանիչ գորգեր:
  instructions-S3
 • Հատակի մաքրող միջոցները պետք է լինեն ալկոհոլի կամ քացախի հիմքով:Ինչպես նաև, որպես մաքրիչ կարող է օգտագործվել բենզին, լաքահանիչ միջոցներ, ունիվերսալ հետքահանիչ:
 • Չի թույլատրվում օգտագործել միջոցներ, որոնք առաջացնում են թաղանթաշերտ. դրանցից են ափսեները լվացող հեղուկները, հեղուկ օճառը և այլն:
  instructions-S7
  instructions-S8
 • Եթե, չնայած լամինատի ամրությանը, այնուամենայնիվ կհայտնաբերվի վնասվածքներ, փոքրվնասված տարածքները կարելի է վերանորոգել դրա համար հատուկ նախատեսված ձևավորող մածուկով: Ամբողջ հատակակտորի վնասվելու դեպքում այն պետք է փոխի մասնագետը: Անհրաժեշտության դեպքում, խնդրում ենք դիմել Ձեր մատակարարին:
 1. Այս երաշխիքը տարածվում է LA MOENA լամինատե հատակների վրա, որոնք տեղադրված են բնակելի տարածքներում՝ հաշվի առնելով տեղադրման և շահագործման ցուցումները:
 2. Երաշխիքային դեպք է համարվում հատակածածկույթի վնասվածքը՝ պաշտպանիչ շերտի մաքրման կամ ամբողջական հեռացման և դրա տակի դեկորատիվ թղթի հեռացման տեսքով: Այդ վնասվածքը պետք է հստակ տեսանելի լինի և հասնի ոչ պակաս քան 1 սմ: 
 3. Աննշան սեղմվածքները առանց մակերեսին ճաքերի կամ քերվածքների, որոնք առաջացել են կենցաղային իրերի վայր ընկնելու պատճառով, չեն վերաբերվում երաշխիքային դեպքերին: Սուր եզրերով առարկաներից առաջացած վնասվածքները նույնպես բացառվում են երաշխիքից:
 4. Երաշխիքը չի տարածվում զուտ արտաքին վնասվածքների վրա, օրինակ, կահույքի տեղաշարժումից առայացած աղտոտման կամ սեղմվածքների վրա:
 5. Երաշխիքը չի փոխհատուցում վնասը, որը առաջացել հատակի ծածկույթները ոչ նպատակային օգտագործելու, դժբախտ պատահարների, անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը և այլ հանգամանքների հետևանքով, որոնք բնորոշ չեն բնակելի շինությունների համար:
 6. Երաշխիքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, այն պատկանում է միայն գնորդին:
 7. Վնասված հատակի երեսարկման և հեռացման ծախսերը երաշխիքից բացառվում են:
 8. Արտադրողը իրավունք է վերապահում մինչև երաշխիքային դեպքի ճանաչումը, իր ներկայացուցիչների կամ մատակարարի ներկայացուցիչների միջոցով զննել այն օբյեկտը, որտեղ տեղադրվել է հատակածածկույթ՝ տեղադրման և շահագործման պահանջների կիրառումը ստուգելու համար:

* Երաշխիքը տարածվում է լամինատի մակերեսի մաքրման վրա
1) Կարգը
2) Երաշխիքային ժամկետը՝ տնային օգտագործման
3) Երաշխիքային ժամկետը՝ առեւտրային օգտագործման