0 %

Инструкция на Български

Calculate
floorpane
Calculate how much laminate you will need for your room quickly and simply
Installation and maintenance

Преди, по време и след монтаж климатичните условия в стаята трябва да отговарят на следните изисквания:

 • температура на въздуха в стаята >+18 С;
 • температура на повърхността на пода >+15 С;
 • относителна влажност на въздуха 40-70%
  instructions-5
  instructions-5

Преди да започнете монтажа, без да отваряте опаковките, поставете ламинирания под в стаята там, където ще го полагате, за 48 часа.

instructions-6

Всички повърхности трябва да отговарят на общите технически изисквания и да са подходящи за полагане на под, като се вземат предвид съществуващите стандарти. При подготвка на повърхността за полагане трябва да обърнете внимание на спазването на следните изисквания:

 • сухота, норма на съдържанието на влага (посочено е влажно тегло) за междуетажни плочи – 4%, за цименто-пясъчни замазки – 5%, за дървени основи – не повече от 7%.
  instructions-7
 • гладкост (максималната денивелация не трябда да надвишава 3 мм на 1 метър)
  instructions-2
 • твърдост/носимоспособност
 • чистота на повърхността за полагане
  instructions-3

Освен безшевните подове като повърхност за полагане също така могат да се използват подове от ПВЦ, покритие линолеум, гума или дърво, ако те съответстват на горепосочените изисквания.

Текстилните подови настилки са неподходяща основа.

Топлите подове с електрическо отопление са основа с ограничено приложение.

Ламинираните подови настилки могат да се полагат на водно подово отопление. В този случай следвайте инструкциите на производителя на водно подово отопление.

Топлите подове с електрическо отопление фундаментално са пригодни за използване с ламинирани подове, ако нагревателните елементи са инсталирани в безшевния под или в бетоновата настилка и не са положени във формата на полиетиленов електрически нагревател.

Внимание! Температурата на повърхността не трябва да надвишава +28С.

instructions-28c

Топлите подове въз основа на регулиран полиетиленов електрически нагревател могат да се използват с ламинирани подове само, ако производетеля на нагревателя осигурява, че температурата на повърхността никога няма да надвиши 28оС. Стандартните топли подове въз основа на полиетиленов електрически нагревател при крайни промени на температурата генерират температура на повърхността, надвишаваща 28оС, и затова се смятат за непригодни като основа за полагане на под.

 1. Преди полагането трябва да проверите дъските за евентуални видими дефекти. Забранено е да се полагат повредени дъски.
  instructions-13
 2. За монтаж на ламинирани подови настилки са необходими: рулетка, молив, трион, греда за спазване на разстоянието до стената, полиетиленово фолио с дебелина 0,2 мм, шумоизолираща основа, на височина не повече от 3 мм, понякога и лепило.
  instructions-9
 3. Повърхността на безшевния под или пода с минерална основа изцяло трябва да е покрита с водозащитно полиетиленово фолио. В съединенията фолиото трябва да се припокрива не по-малко от 200 мм. За всички основания се препоръчва шумоизолираща основа. Основата се полага челно, без застъпване.
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. Елементите на ламинирания под винаги се полагат плавно, без твърдо фиксиране на пода към основата.
 5. Неподвижния монтаж на дъските с повърхността за полагане (лепило, винтове, гвоздеи) е забранен.
  instructions-8
 6. Минималното изместване на фугите между дъските в съседните редове е 200 мм.
  instructions-19
 7. Компенсиране на луфта на всички твърди строителни повърхности е 8-10 мм.
  instructions-17
 8. Във всички входове, преходи, жилища със сложна форма и които имат дължина или широчина повече от 10 м, трябва да се използват адаптери или прагчета.
  instructions-25
  instructions-26
 9. Препоръчва се да полагате подовите настилки така, че светлината от прозореца да пада паралелно на фугите между дъските на надлъжната страна. По този начин фугите между подовата настилка ще са по-малко видими.
 1. Разгледайте дъските, вижте жлеба (А) и гребена (В).

  instructions-14

  Започнете полагането на първия ред от по-далечния ляв ъгъл в стаята. Полагайте дъските така, че двете страни на дъските с гребена (В) да са от страната на стената. Преди полагането на дъските инсталирайте греди за да запазите разстояние от стената.

  instructions-15
  instructions-17

  Положете първия ред, съединявайте дъските от напречната страна по следния начин: към първата и всяка следваща положена дъска слагайте нова, като поставяте гребена под ъгъл в жлеба на вече положения елемент. След това пускайте полаганата дъска докато тя не легне на пода напълно.

  instructions-16
 2. Измерете на последната дъска от първия ред необходимата дължина и отрежете отбелязаната част. Започнете полагането на втория ред от остатъка на последната дъска от първи ред, ако дължината й не е по-малка от 200 мм. Полагането на всички следващи редове следва да се започва от остатъка от предишния.

  Внимание! При полагане крайните стави между дъските на всеки следващ ред трябва да са изместени най-малко на 200 мм относно ставите между дъските от предишния ред. При полагане на настилка с фаска и специален декор (например, имитиращ плочки) трябва да се внимава, изместването да е равномерно и да съответства на фаската и фигурата.

  instructions-19
 3. Започнете полагането на втория и следващите редове със съединяване на дъските в реда помежду си по напречната страна.

  След като положите целия ред, повдигнето и поставете го под ъгъл в желеба на предишния ред. Поставете реда до пълното му заключване по цялата дължина.

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. За да отрежете максимално точно елементите от последния ред:

  • с помощта на дъска, положена на разстояние 8-10 мм от стената, поставете отметка на предпоследния ред;
  • деинсталирайте този ред и отрежете излишъка;
  • положете предпоследния ред от нови дъски;
  • използвайте ред обрязани дъски като финален

При полагане в търговски и обществени сгради трябва да се има предвид характерните за подобни сгради средни нива на влажност. В тези случаи е предвидено залепване на елементи със специално лепило. Лепилото се нанася на горния гребен така, че при полагане на елементите излишъка от лепило излиза навън по целия съединителен шев. Излишъка от лепило може да се премахне от горната част на дъската веднага или след като изсъхне.

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Внимание! След залепване с лепило проверете дали няма луфтове между дъските.

Препоръчва се да намалите касата на вратата със сумарна височина на ламинираната подова настилка и основа. След това трябва да положите подовата настилка така, че дъските да влязат под касата на вратата, като се спази луфта (8-10 мм) между подовата настилка и стената и/или друг под. Ако завършвате полагането до такава каса на врата, трябва да премахнете с помощта на длето устройството за заключване в изпъкналата долна част на жлеба на вече положената дъска, за да можете да положите нова дъска без да я поставяте под ъгъл. На такова място дъските се залепват със специално лепило.

Ако не може да намалите касата на вратата, например, ако тя е метална, шевовете между ламинирания под и стената и/или друг под трябва да се запълнени с еластична маса или да се затвори със завършващ профил.

 • Измерете положението на тръбата и отбележете го на дъската като имате предвид компенсиране на луфта.
 • Пробийте отвор най-малко на 16 мм повече от диаметъра на тръбата.
  instructions-27
 • Отрежете част от дъската под ъгъл 45˚ към отворите.
  instructions-28
 • Адаптирайте отрязаната част от дъскта към останалите и залепете я.
  instructions-29
 • Залепете на крачетата на меблите филцови подложки.
  instructions-S1
 • По време на преместване на тежки мебли вдигайте ги
  instructions-S4
 • Ролките на канапето и креслото трябва да бъдат от мек тип.
  instructions-S2
 • Изтривайте пода не с мокър, а леко влажен парцал.
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Ако разлеете вода на пода, веднага я изтрийте.
  instructions-S10
 • Не използвайте абразиви за почистване и други средства, които могат да повредят подовите настилки.
 • Не стържете пода, не го покривайте с лак или восък.
  instructions-S11
 • Може да почиствате подовата настилка с обикновена суха прахосмукачка.
  instructions-S9
 • Не използвайте прахосмукачка за мокро почистване (миеща прахосмукачка) и пароструйки.
  instructions-S12
 • Пазете подовите настилки от груба мръсотия, използвайте килимчета за входната врата.
  instructions-S3
 • Почистващите средства трябва да са въз основа на алкохол или оцет. Също така като препарат за почистване можете да използвате бензин, средства за отстраняване на лак, универсален препарат за отстраняване на петна.
 • Не използвайте препарати за почистване, които образуват фолио. Такива са средствата за почистване на съдове, течен сапун и др.
  instructions-S7
  instructions-S8
 • Ако все пак възникнат повреди на подовите настилки, можете лесно да ги премахнете с помощта на специална паста. Ако повредите цялата дъска, трябва да я подмени специалист. При необходимост, моля, свържете се с вашия дилър.
 1. Настоящата гаранция обхваща ламинираните подови настилки LA MOENA, положени в жилищни помещения, ако се спазват всички изисквани, предвидени в инструкцията за полагане и експлоатация.
 2. Гаранцията е валидна в следните случаи: дъските на пода са повредени под формата на абразия или на пълно отстраняване на предпазния слой и слой от декоративна хартия под нея. Повредата трябва да е видима добре и да достига размер не по-малко от 1 см.
 3.  Гаранцията не покрива малки вдлъбнатини без пукнатини на повърхността, образувани след падане на битови предмети. Тази гаранция не се отнася до повреди, предизвикани с остри предмети.
 4. Настоящата гаранция също така не се отнася до повреди, възникнали от мръсотия и преместване на мебели.
 5. Гаранцията не покрива щети, възникнали от неправилно използване на подови настилки, в резултат на аварии или непреодолима сила и други случаи, които не са типични за жилищни помещения.
 6. Гаранцията не се прехвърля на друго лице, тя принадлежи само на прекия купувач.
 7. Гаранцията не включва разноските за монтажа и демонтажа на повредената подова настилка.
 8. Производителят има право преди да приеме решение за признаване на гаранционен случай в лицето на своите представители или в лицето на представителите на дистрибутора да прегледа обекта, където е била поставена подовата настилка, за да провери дали са спазени изискванията за полагане и екплоатация.

* гаранцията се разпространява върху абразия на ламинираната повърхност
1) Клас
2) Гаранционен срок за домашна употреба
3) Гаранционен срок за търговска употреба