0 %

Инструкция на Türkçe

Calculate
floorpane
Calculate how much laminate you will need for your room quickly and simply
Installation and maintenance

Odanın iklim koşulları uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasında aşağıdakilere uygun olmalıdır:

 • odanın hava sıcaklığı >+18 °C
 • zemin yüzeyinin sıcaklığı >+15 °C
 • havanın bağıl nemi 40 - 70%.
  instructions-5
  instructions-5

Uygulama öncesinde Laminat parkeyi 48 saat boyunca paketleri açmadan döşenecek odada bekletin.

instructions-6

Tüm yüzeyler genel teknik özelliklere uygun ve mevcut standartlara göre uygulamaya elverişli olmalıdır. Uygulanacak yüzey hazırlanırken özellikle aşağıdaki koşulların karşılanmasına dikkat edilmelidir:

 • kuruluk, nem içeriği (nem miktarı belirtilmiştir) döşeme levhaları için -% 4, çimento-kum şap için -% 5, tahta zemin için en fazla %7’ olmalı
  instructions-7
 • pürüzsüzlük (zemin seviyesi farkı 1 metrede 3 mm’nin üstünde olmamalıdır)
  instructions-2
 • sertlik/ taşıma gücü
 • uygulanacak yüzeyin temizliği
  instructions-3

Yukarıda anılan koşullara uygun olmak kaydıyla, dikişsiz eksiz döşeme kaplamaları dışında PVC, linolyum, kauçuk veya ahşap zeminlere de problemsiz olarak uygulanabilir.

Tekstil yer döşemeleri elverişsiz zemin olarak sayılır.

Elektrikli ısıtmalı sıcak döşemeler sınırlı elverişli zeminler olarak sayılır.

Laminat parke su ile ısıtmalı döşemeye uygulanabilir. Böyle durumda, su ile ısıtmalı döşeme üreticisinin talimatlarını kullanın.

Isıtma elemanlarının dikişsiz eksiz döşemeye veya beton tabakasına gömülü olması ve üzerinde elektrikli film ısıtıcının bulunmaması kaydıyla, elektrikli yerden ısıtmalı sıcak döşemeler laminat parke ile birlikte kullanmaya uygundur.

Dikkat! Yüzey sıcaklığı 28 ° C’yi aşmamalıdır.

instructions-28c

Isıtıcı imalatçısı yüzey sıcaklığı hiçbir zaman 28 ° C’yi aşmayacağını sağlaması kaydıyla, ayarlanabilir elektrikli film ısıtıcıları bazında sıcak döşemeler laminat parke ile birlikte kullanmaya uygun olabilir. Elektrikli film ısıtıcıları bazında standart sıcak döşemeler kritik sıcaklık değişikliklerinde 28 ° C’yi çok daha aşan yüzey sıcaklığı üretir, ve o yüzden uygulamaya elverişsiz zemin olarak sayılır.

 1. Uygulamaya başlanmadan önce döşeme panelleri görünür kusurların olup olmadığına kontrol edilmelidir. Bozuk panellerin kullanımı yasaktır.
  instructions-13
 2. Laminat parke montajı için gereken malzemeler: şerit metre, kalem, testere, duvara kadar minimum mesafeleri korumak için payandalar, 0.2 mm kalınlığında polietilen film, yüksekliği 3mm. den fazla olmayan ses geçirmez altlık, ve bazı durumlarda da, yapışkan.
  instructions-9
 3. Dikişsiz eksiz döşeme kaplaması veya mineral bazlı döşemenin yüzeyi tamamen su geçirmez polietilenle kaplı olmalıdır. Bununla birlikte ek yerlerinde film şeritleri en az 200 mm lik bindirme ile uygulanmalıdır. Ayrıca tüm zeminler için ses geçirmez altlıkların kullanılması tavsiye edilir. Altlık uç uca, bindirmesiz döşenir.
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. Laminat parke elemanları her zaman yüzdürme yöntemiyle döşenir.
 5. Uygulama amacıyla Laminat parke panellerini yüzey ile kımıldamaz bir şekilde birleştirmek (tutkal, vida, çivi) yasaktır.
  instructions-8
 6. Komşu sıra panellerin ek yerlerinde en az kayması -200 mm.
  instructions-19
 7. Tüm sert inşaat yüzeylerinde genleşme derzi - 8 - 10 mm.
  instructions-17
 8. Bütün kapı boşluklarında, geçitlerde, karmaşık şekilli odalarda, ayrıca uzunluğu veya genişliği 10 m den fazla olan mekanlarda ara parçalar / eşikler takılmalıdır.
  instructions-25
  instructions-26
 9. Yer döşemelerinin pencereden gelen ısığın laminat parke panellerinin uzun kenarına paralel olarak düşecek şekilde uygulaması tavsiye edilir. Böylece yer döşemelerinin arasındaki derzler daha az gözükecektir.
 1. Panelleri gözden geçirin, üzerindeki zıvanayı (A) ve lambayı (çıkıntı kısmını) (B) bulun.

  instructions-14

  Döşemenin ilk sırasını odanın uzak sol köşesinden başlayın. Panelin her iki tarafı da lambası ile duvara yönelecek şekilde yerleştirin. Uygulamaya başlarken duvara kadar olan mesafenin korunması için payandalar yerleştirin.

  instructions-15
  instructions-17

  Panelleri birbirine enine birleştirerek aşağıdaki şekilde sıra oluşturun: birinci ve her bir sonraki döşenmiş panele yeni panelin lambasını döşenmiş panelin zıvanasına açı yaparak takın. Sonra döşenecek paneli zemine tam olarak oturuncaya kadar indirin.

  instructions-16
 2. İlk sırasının son panelinde gereken uzunluğu ölçüp elemanı işaret boyunca testere ile kesin. İkinci sırayı uzunluğu 200 mm den daha küçük olmaması kaydıyla önceki sıranın son panelinin kalan kısmı ile uygulamaya başlayın. Sonraki tüm sıraları döşemeyi bir önceki sıra panelinin kalan kısmı ile başlayın.

  Dikkat! Uygulama sırasında her sonraki sıra panellerinin kenar ek yerleri bir önceki sıra panellerinin ek yerlerine göre en az 200 mm kadar kaymış olmalı. Pahlı ve/veya özel dekorlu (örneğin karo desenli) yer döşemelerinin uygulanmasında kaymanın düzenli ve pah veya desen ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

  instructions-19
 3. İkinci ve üçüncü sıraların montajını sıra panellerini birbirleri ile enine birleştirmekle başlayın.

  Sıra montajı tamamlandıktan sonra, onu biraz kaldırın, açı yaparak lambası ile önceki sıranın zıvanasına takın ve kilit sıranın bütün uzunluğu boyunca tam olarak kapanacak şekilde indirin.

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. Son sıra elemanlarının tam doğru kesilmesi için:

  • duvara 8-10 mm mesafede yerleştirilen panel yardımı ile sonradan bir önceki sıraya işaretleme yapın;
  • söz konusu sırayı sökün ve yaptığınız işaretlemeye uygun bir şekilde panellerin fazla kısmını kesin;
  • sonradan bir önceki sırayı yeni panellerle tekrar oluşturun;
  • kesilmiş olan paneller sırasını son sıra olarak kullanın.

Kamu ve ofis binalarında uygulamalarda böyle binalara özgü ortalama nem oranlarına dikkat edilmelidir. Böyle durumlar için elemanları özel tutkal ile yapıştırması öngörülmüştür. Tutkal üst lambaya, elemanları döşeme sırasında tutkalın kalıntıları tüm birleştirme derzlerinin dışına çıkacak şekilde uygulanır. Tutkalın kalıntıları panelin üst kısmından hemen veya biraz kuruduktan sonra silinebilir.

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Dikkat! Tutkal uygulandıktan sonra panellerin arasında boşluk kalmadığından emin olun.

Kapı kasaların Laminat parke ve altlığın toplam yüksekliği kadar kısaltılması tavsiye edilir. Sonra yer döşeme paneli kapı kasasının altına girecek şekilde uygulanmalı, bununla birlikte yer döşemesi ve duvar ve/veya diğer zemin arasında, 8-10 mm’lik genleşme derzi bırakılmalıdır. Uygulamanın böyle bir kapı kasasının önünde tamamlanması durumunda, bu alanda yeni panelin döşenmiş panele düzgün bir şekilde takılabilmesi için önce döşenmiş panel zıvanasının alt çıkıntı kısmında bulunan kilit iskarpela ile kaldırılmalıdır. Bu alanda birleştirme özel tutkal ile yapılır.

Kapı kasaları, örneğin maden kasalar gibi, kısaltılmaz olduğu halinde, laminat parke ile duvar ve/veya diğer zemin arasında bulunan derzler esnek malzeme ile doldurulmalı veya uygun bitim profilleri ile kapatılmalıdır.

 • Boruların konumunu ölçün ve genleşme derzini göz önünde bulundurarak panelde işaretleyin.
 • Boruların çapından en az 16 mm daha büyük delikleri açın.
  instructions-27
 • Panelin bir kısmını deliklere 45 ° ‘lik bir açıyla kesin.
  instructions-28
 • Kesilmiş kısmını diğerleriyle tutturun ve yapıştırın.
  instructions-29
 • Mobilya ayaklarının altına keçe contasını yerleştirin.
  instructions-S1
 • Ağır mobilyaları, yerini değiştirme sırasında azcık kaldırın.
  instructions-S4
 • Kanepe ve koltuk tekerlekleri yumuşak tip olmalıdır. 
  instructions-S2
 • Döşemeyi ıslak değil, nemli bez ile silin.
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Döşemeye su dökülmesi halinde hemen silinmeli.
  instructions-S10
 • Döşemeye sürtünme ile zarar verebilecek aşındırıcı temizlik maddelerini kullanmayın.
 • Parkeyi sistre yapmayın, mumlamayın ve cilalamayın.
  instructions-S11
 • Elektrik süpürge ile kuru temizlik yapılabilir.
  instructions-S9
 • Halı yıkama süpürgeleri ve buharlı temizleyicilerin kullanımı kesinlikle yasaktır.
  instructions-S12
 • Yer döşemelerini giriş alanında pislik tutucu halılar döşeyerek kaba pislikten koruyun.
  instructions-S3
 • Yer döşemeleri için kullanılacak temizlik maddeleri alkol veya sirke bazlı olmalıdır. Ayrıca benzin, tırnak cilası çıkarıcı, üniversal leke ilacı temizleyici olarak kullanılabilir. 
 • Filim oluşturucu temizleyicilerin kullanması yasaktır. Bulaşık deterjanı, sıvı sabun bu tip temizleyicilerdendir. 
  instructions-S7
  instructions-S8   
 • Laminat parkelerin dayanıklılığına bakılmaksızın hasarların tespit edilmesi durumunda küçük arızalı yerler özel bir kalıplama macunu ile onarılır. Panel tümüyle bozuk olması halinde uzman tarafından değiştirilmelidir. Gerekirse Tedarikçinize başvurun.
 1. Bu garanti, uygulama ve kullanım kılavuzunda belirtilen şartları dikkate alınarak konutlarda uygulanan LA MOENA laminat parkeyi kapsamaktadır.
 2. Yer döşemesi panelinin koruyucu tabakası ve altındaki dekoratif kağıdın aşınması veya tamamen çıkarılması garanti durumu sayılır. Bu hasar açıkça görülebilir ve en az 1 cm büyüklünde olmalıdır.
 3. Ev eşyalarının düşmesi sonucu, çatlak ve sınıklar olmayan hafif yüzey ezikleri garanti durumlarına dahil edilmez. Keskin kenarlı eşyaların neden olduğu hasarlar da garanti kapsamı dışındadır.
 4. Garanti sadece dış hasar, örneğin, mobilya eşyalarının sürtünmesi nedeniyle kirlenme veya ezikler için geçerli değildir.
 5. Garanti yer döşemelerinin başka amaçlar için kullanılması, kaza, mücbir sebep olaylarının etkisi sonucunda meydana gelen zararı ve konutlar için tipik olmayan diğer durumları kapsamaz.
 6. Garanti diğer kişilere devredilemez, sadece direkt alıcıya aittir.
 7. Hasara uğramış yer döşemelerinin uygulanması ve sökülmesine ilişkin maliyetler garanti kapsamı dışındadır. 
 8. Üretici garanti durumunu kabul etme kararını almadan önce kendi temsilcileri veya distribütör temsilcileri vasıtasıyla yer döşemesinin uygulandığı yerini uygulama ve kullanma şartlarına uyulup uyulmadığı konusunda gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır. 

* garanti laminat yüzeyinin aşınmasını da kapsar
1) Sınıf
2) ev kullanımı için garanti süresi
3) Ticari kullanım için garanti süresi