0 %

Инструкция на Nederlands

Calculate
floorpane
Calculate how much laminate you will need for your room quickly and simply
Installation and maintenance

Voor, tijdens en na de installatie moeten de klimatologische omstandigheden voldoen aan de volgende eisen:

 • de luchttemperatuur van de ruimte moet hoger zijn dan 18 graden;
 • de temperatuur van het vloeroppervlakte moet hoger zijn dan 15 graden;
 • de relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 40 en 70% bedragen.
  instructions-5
  instructions-5

Voor aanvang van de installatie dient u de laminaatvloer 48 uur lang in ongeopende verpakking te laten liggen in de ruimte waar hij gelegd moet worden.

instructions-6

Alle oppervlakken moeten voldoen aan de algemene technische eisen en volgens de gangbare norm geschikt zijn voor de installatie van een vloer. Bij het voorbereiden van het vloeroppervlak dienen de volgende vereisten in acht genomen te worden:

 • het oppervlak moet droog zijn, normale vochtgehalte (hiermee wordt het absolute vochtgehalte bedoeld) voor vloerplaten - 4%, voor zandcement dekvloeren – 5 %, voor houtenvloer – niet meer dan 7%;
  instructions-7
 • het moet vlak zijn (op een oppervlak van 1 meter dient het hoogteverschil niet meer dan 3 mm te zijn);
  instructions-2
 • het moet hard genoeg zijn/in staat om de vloer te kunnen dragen;
 • het oppervlak moet voor de installatie schoon zijn.
  instructions-3

Naast betonnen oppervlakken kunnen ook PVC-vloeren, linoleumvloeren of bedekkingen met rubber of hout dienen als ondergrond mits ze voldoen aan de hierboven beschreven criteria.

Vloerbedekking bestaande uit textiel wordt als een ongeschikte ondergrond gezien.

Elektrisch verwarmde vloeren zijn maar beperkt geschikt als ondergrond.

De laminaatvloer kan gelegd worden op een door water verwarmde vloer. In dit geval dient u de instructies van de producent van de waterverwarming na te leven.

Het is mogelijk elektrische vloerverwarming te combineren met laminaatvloeren als de verwarmingselementen verwerkt zijn in de gegoten betonnen vloer en niet bovenop het beton liggen in de vorm van een zeil.

Pas op! De temperatuur van het oppervlak mag niet meer dan 28 graden bedragen.

instructions-28c

Verwarmde vloeren die verwarmd worden met elektrische verwarmers in de vorm van een reguleerbar zeil kunnen geschikt zijn voor gebruik onder de laminaatvloer, als de producent van de verwarming kan garanderen dat de temperatuur van het oppervlak nooit hoger wordt dan 28 graden. Bij extreme temperatuurswisselingen ontwikkelen standaard vloerverwarmingen in de vorm van een zeil een oppervlaktemperatuur die vele malen hoger is dan 28 graden, waardoor ze ongeschikt worden geacht als onderlaag voor de installatie van een laminaatvloer.

 1. Voor het installeren dient u de vloerdelen te controleren op mogelijke zichtbare defecten. Het is verboden defecte vloerdelen te installeren.
  instructions-13
 2. Voor de installatie van de laminaatvloer hebt u nodig: een meetlint, een potlood, een zaag, spalkhout om afstand tot de muur te bewaren, een polyethyleen bedekking van 0,2 mm dik, een geluidsisolerende onderlaag niet meer als 3 mm dik en, in sommige gevallen, lijm.
  instructions-9
 3. Het oppervlak van de gegoten betonnen vloer of de vloer op basis van mineralen moet volledig bedekt worden met de vochtwerende polyethyleen laag. Daarbij moeten de naast elkaar geplaatste banen niet minder dan 200 mm overlappen. Ook wordt voor alle ondergronden een geluidisolerende bedekking geadviseerd. Deze onderlaag dient naadloos gelegd te worden.
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. De vloerdelen van de laminaatvloer worden altijd zwevend gelegd.
 5. Het is niet toegestaan de vloerdelen op de ondergrond vast te zetten (met behulp van lijm, schroeven of spijkers).
  instructions-8
 6. Het minimale hoogteverschil (verband) met de belendende vloerdelen bedraagt 200 mm.
  instructions-19
 7. De expansieruimte tussen de muur en de laminaatvloer dient 8-10 mm te bedragen.
  instructions-17
 8. Bij alle deuropeningen, overlopen, ruimten met ingewikkelde hoeken en ruimten die meer dan 10 meter in de breedte of lengte bedragen dient er een drempel aangelegd te worden.
  instructions-25
  instructions-26
 9. Het verdient aanbeveling om de vloerdelen zo neer te leggen dat het daglicht, dat uit het raam de kamer binnenkomt, parallel valt met de lengtenaden van de vloerdelen. Op die manier vallen de naden tussen de vloerdelen minder op.
 1. Bekijk de vloerdelen, vind de groef (A) en het mes (B).

  instructions-14

  Leg de delen zodanig dat de beide kanten van het vloerdeel met het mes (B) naar de muur wijzen. Installeer voor het leggen van de vloerdelen de spalkhoutjes om afstand tot de muur te bewaren.

  instructions-15
  instructions-17

  Leg de eerste rij door de vloerdelen aan de kopse zijde op de volgende wijze aan elkaar te klikken: bevestig het nieuwe vloerdeel aan het voorgaande vloerdeel door het mes onder een hoek in de groef te brengen. Leg het vloerdeel vervolgens neer totdat het op de vloer ligt.

  instructions-16
 2. Meet de benodigde lengte van het laatste vloerdeel in de eerste rij en zaag het onderdeel op de aangewezen plaats af. Begin de de tweede rij te leggen met het overgebleven stuk van het laatste vloerdeel van de eerste rij, maar alleen als de lengte ervan tenminste 200 mm bedraagt. Het leggen van alle volgende rijen dient steeds te beginnen met het gebruik van de rest van het laatste vloerdeel van de voorgaande ri. 

  Let op! Bij het leggen dienen de kopse naden van de vloerdelen in iedere volgende rij minstens 200 mm verschoven te worden ten opzichte van de kopse groef in de voorgaande rij. Bij vloerdelen met een afgeschuinde hoek en/of een speciale decoratieve tekening (bijvoorbeeld de imitatie van een tegel) moet u er op letten de vloerdelen zo te leggen dat de tekening of de hoek klopt.

  instructions-19
 3. Begin de tweede rij te leggen door de vloerdelen aan de kopse zijde aan elkaar vast te maken.

  Wanneer de rij is samengesteld, tilt u hem op zet u het mes onder een hoek in de groef van de voorgaande rij, waarna u de rij neerlegt totdat de mes-en-groefsluiting over de hele lengte gesloten is.

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. Om de vloerdelen van de laatste rij in de lengte zo precies mogelijk af te zagen dient u:

  • het laatste vloerdeel op 8-10 mm van de muur te plaatsen en hiermee een merkje te zetten op de voorgaande rij;
  • haal deze rij uit elkaar en zaag de overtollige delen van de vloerdelen af op de plaats waar u ze gemerkt hebt;
  • leg de voorlaatste rij opnieuw maar met nieuwe vloerdelen;
  • gebruik voor de laatste rij de afgezaagde vloerdelen.

Bij installatie in ruimten met een openbare of commerciële functie dient u rekening te houden met het feit dat deze ruimten vaak vochtiger zijn dan privéruimten. In dit geval dienen de onderdelen met speciale lijm aan elkaar gelijmd te worden. De lijm wordt op zo’n manier op de bovenkant van de groef aangebracht, dat de overtollige lijm bij het bevestigen van de onderdelen bij alle naden naar buiten komt. De resten van de lijm dienen direct van het oppervlak verwijderd te worden.

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Let op! Zorg dat er na het vastmaken van de gelijmde onderdelen geen restruimte tussen hen overblijft.

Het verdient aanbeveling deurposten in te korten met de totale hoogte van de laminaatvloer plus de onderlaag. Daarna dient de vloerbedekking zo aangelegd te worden dat het vloerdeel onder de deurpost past, maar dat er wel een expansieruimte (8-10 mm) overblijft tussen het vloerdeel en de muur of de andere vloer. Als u de installatie van de laminaatvloer eindigt bij de deurpost dient de groef van het al gelegde vloerdeel met een beitel verwijderd te worden, zodat het volgende onderdeel precies kan aansluiten.

Op deze plaats dienen de onderdelen dan aan elkaar vastgelijmd te worden. Als de deurpost niet ingekort kan worden, bijvoorbeeld omdat hij van metaal is, kunt u de naden tussen de laminaatvloer en de muur en/of de andere vloer opvullen met elastisch vulmiddel of bedekken met een passend profiel.

 • Meet de locatie van de leidingen en teken deze af op het vloerdeel, houdt hierbij ekening met de benodigde expansieruimte van 8-10 mm.
 • Maak met behulp van een boor een ronde opening in het vloerdeel, die minstens 16 mm groter is dan de diameter van de leiding.
  instructions-27
 • Zaag het vloerdeel onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de opening af.
  instructions-28
 • Bevestig het deel met de openingen aan de overige vloerdelen en maak het vast met lijm.
  instructions-29
 • Bevestig vilten vloerbeschermers onder de pootjes van uw meubels.
  instructions-S1
 • Til zawre meubels op als u ze verplaats.
  instructions-S4
 • Wieltjes onder banken en fauteuils moeten niet te hard zijn.
  instructions-S2
 • Maak de vloer schoon met een vochtige, maar niet met een natte doek.
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Als er water op de vloer komt moet dit meteen verwijderd worden.
  instructions-S10
 • Gebruik geen schuurmiddel op de vloer, of andere schoonmaakmiddelen die door middel van schuring het oppervlak van de vloer kunnen beschadigen.
 • Dek de vloer niet af met een lak- of waslaag.
  instructions-S11
 • U kunt de vloer stofvrij maken met een droge stofzuiger.
  instructions-S9
 • Het gebruik van stofzuigers die water gebruiken of stoomreinigers is niet toegestaan.
  instructions-S12
 • Voorkom dat de vloerdelen al te vies worden door gebruik te maken van droogloopmatten in de entreezone.
  instructions-S3
 • Gebruik schoonmaakmiddelen voor laminaatvloeren op basis van alcohol of azijn. Vlekken kunnen ook verwijderd worden met behulp van benzine, nagellakremover of een universel vlekkenverwijderaar.
 • Gebruik geen schoonmaakmiddelen die een fim achterlaten op het oppervlak. Hiertoe behoren afwasmiddel, groene zeep e.d.
  instructions-S7
  instructions-S8
 • Als er ondanks de stevigheid van de vloerdelen toch een beschadiging plaatsvindt, kan deze opgevuld worden met een special hiervoor bestemde vulpasta. Als een vloerdeel in zijn geheel beschadigd is moet dit vervangen worden door een specialist. U kunt zich hiervoor wenden tot uw distributeur.
 1. Deze garantie geldt voor de LA MOENA gelamineerde vloerdelen die in geïnstalleerd zijn in woonruimtes met inachtneming van de instructies voor installatie en gebruik.
 2. De garantie treedt in werking bij beschadigingen waarbij als gevolg van afslijting de beschermingslaag en de onderliggende papieren decoratielaag volledig versleten zijn. De beschadiging moet goed zichtbaar zijn en zijn omvang moet minstens 1 cm bedragen.
 3. Kleine deukjes op het oppervlak zonder scheuren of afgebroken stukjes, die het resultaat zijn van vallende dagelijkse voorwerpen, vallen niet onder de garantie. Beschadigingen die het gevolg zijn van voorwerpen met scherpe randen zijn ook uitgesloten van garantie.
 4. De garantie geldt niet voor zuiver externe beschadigingen, bijvoorbeeld vuile vegen of deuken na het verplaatsen van meubilair.
 5. De garantie dekt geen schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, ongelukken, de gevolgen van natuurrampen en andere omstandigheden die niet typerend zijn voor woonruimtes.
 6. De garantie kan niet overgedragen aan een andere persoon, zij behoort alleen aan de directe koper van het product.
 7. Kosten voor de demontage en installatie van beschadigde en nieuwe vloerdelen vallen niet onder de garantie.
 8. De producent behoudt het recht om zijn vertegenwoordigers te laten beslissen of een situatie onder de garantie valt of niet, of zijn vertegenwoordigers de ruimte waar de laminaatvloer werd gelegd te laten controleren op de mate waarin de instructies voor installatie en gebruik zijn nageleefd.

* de afslijting van bovenste laag van laminaatvloer valt onder de strekking van de garantie
1. Сlass lass
2. Garantietermijn bij gebruik in woonruimtes
3. Garantietermijn bij gebruik in de openbare ruimtes