0 %

Инструкция на Norsk

Calculate
floorpane
Calculate how much laminate you will need for your room quickly and simply
Installation and maintenance

Før, i løpet av og etter installasjon må rommet oppfylle følgende klimatiske betingelser:

 • romtemperatur: > + 18° C;
 • gulvoverflatetemperatur: > 15° C;
 • relativ fuktighet: 40% - 70%.
  instructions-5
  instructions-5

Før legging, forpakningene skal ligge uåpnet i 48 timer i rommet der gulvet skal monteres.

instructions-6

Overflatene må oppfylle alle de generelle tekniske krav og gjeldende standarder for å være egnet for installasjon. Ved preparering av overflaten bør det rettes spesiell oppmerksomhet mot følgende krav:

 • tørt; standard for fuktighetsinnhold (angitt vektfuktighet) for plater – 4%, for sement-sandplater – 5%, for planke overflater – ikke mer enn 7%;
  instructions-7
 • ujevnheter (maksimal forskjell på undergulvnivå må ikke overstige 3 mm per meters målelengde);
  instructions-2
 • hardhet / lastbærende kapasitet;
 • renhet av overflate for installasjon.
  instructions-3

PVC-gulv, linoleumsbelegg, gummibelegg eller tregulv kan også brukes som overflate for installasjon i tillegg til sømløse gulv dersom de oppfyller betingelsene nevnt ovenfor.

Tekstile gulvbelegg anses å være uegnede overflater.

Elektrisk oppvarmede gulv anses å være delvis egnede overflater.

Laminatgulv kan legges på gulv med vannbåren varme. I dette tilfellet brukes anbefalinger fra produsent av gulv med vannbåren varme.

Elektrisk oppvarmede gulv kan brukes sammen med laminatgulv kun dersom varmeelementene er integrert i sømløs betong og ikke oppå varmefolie.

Advarsel! Overflatetemperaturen må ikke overstige 28°C.

instructions-28c

Varmefolierte gulv kan brukes med laminatgulv dersom produsenten av varmefolien sikrer at overflatetemperaturen aldri vil overstige 28°C. Standard varmefolierte gulv har, under ekstreme endringer i temperatur, overflatetemperatur mye høyere enn 28°C, og anses derfor å være uegnet som installasjonsunderlag.

 1. Før installasjonen, inspiser laminatbordene for eventuelle synlige feil og mangler. Det er forbudt å legge ødelagte laminatbord.
  instructions-13
 2. Ved montering av laminatgulv trenger du: et målebånd, en blyant, en sag, en avstandsholder for samsvarer med avstanden til veggen, 0,2 mm tykk plastfilm,et lydisolert underlag med høyde ikke mer enn 3 mm, og i enkelte tilfeller lim.
  instructions-9
 3. Overflaten på sømløse eller mineralbaserte underlag må være fullstendig tildekket av vanntett plast. Plasten må legges med overlapp på minst 200 mm. Til alle underlag anbefales også lydisolering. Underlaget må være plassert rygg mot rygg, dvs. uten overlapp.
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. Laminatgulvelementene monteres alltid på en flytende måte.
 5. Klikk laminatbordene sammen. Det er ikke tillatt å forankre laminatgulvet med lim, skruer eller spiker.
  instructions-8
 6. Min forskyvning av skjøter i tilstøtende rader: 200 mm.
  instructions-19
 7. Ekspansjonsfuge på alle harde overflater: 8 - 10 mm.
  instructions-17
 8. Lister må settes inn døråpninger, i overganger, i områder med kompleks konfigurasjon og i rom som er mer enn 10 m i lengde eller bredde.
  instructions-25
  instructions-26
 9. Det er anbefalt å legge gulvet slik at lyset fra vinduet i rommet er parallelt med skjøtene av laminatbordene på langsiden. Således vil skjøtene mellom bordene bli mindre synlige.
 1. Se på laminatbordene, finn noten (A) og fjæren (B).

  instructions-14

  Begynn ved å legge den første raden fra venstre hjørne av rommet. Legg bordene slik at begge sider vender med fjær (B) mot veggen. Når du begynner installasjonen, monter avstandsklosser for å holde avstand til veggen.

  instructions-15
  instructions-17

  Legg først en rad, monter laminatbordene i tversgående retning sammen med hverandre på følgende måte: monter et nytt laminatbord til det første bordet, og hvert påfølgende laminatbord, ved å føre fjæren inn i noten i en vinkel. Etterpå trykkes laminatbordet ned til det er parallelt med gulvet.

  instructions-16
 2. Mål og merk opp ønsket lengde på det siste laminatbordet i første rad og sag av bordet langs merket. Du kan begynne å legge den andre raden ved å bruke restene det kappede laminatbordet i første rad, dersom lengden ikke er mindre enn 200 mm. Legging av alle påfølgende rader bør begynne med kappet av laminatbordet i siste rad. 

  Advarsel! Ved legging av laminatbordene må skjøtene i hver påfølgende rad forskyves med 200 mm i forhold til skjøtene i foregående rad. Dersom du legger laminatet med skråkant og (eller) med spesiell dekor (f. eks fliser), er det nødvendig å påse at forskyvningen er symmetrisk og motsvarer skråkant og mønster.

  instructions-19
 3. Start sammenføyningen av den andre raden og de påfølgende radene med montering av laminatbordene på en lengdeside.

  Etter at raden er satt sammen, løft den, sett fjæren inn i noten på den foregående raden i en vinkel, og trykk laminatplatene ned for å lukke låsen langs hele radlengden.

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. For å tilpasse laminatbordene på siste raden så nøyaktig som mulig:

  • lag et merke på den nest siste raden ved hjelp av et laminatbord i full bredde som måleverktøy i en avstand på 8-10 mm fra veggen;
  • avmonter raden og sag av laminatbordene langs linjen;
  • legg nest siste rad med nye laminatbord;
  • bruk de avkappede laminatbordene som siste rad.

Ved installasjon i offentlige lokaler og kommersielt brukte rom, må gjennomsnittlig luftfuktighet anses som typisk for slike lokaler. I slike tilfeller limes laminatbordene sammen med et spesielt lim. Limet påføres på den øvre fjærvangen, slik at limrestene blir liggende utenpå bordskjøtene. Limrestene kan fjernes fra toppen av laminatbordene umiddelbart eller etter limet har tørket.

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Advarsel! Kontroller at det ikke er gap mellom laminatbordene etter at limet har blitt påført.

Det anbefales å kutte dørkarmer med hensyn til den totale høyden på laminatgulvet og underlaget. Laminatgulvet bør legges slik at laminatet kommer inn under dørkarmen og samtidig har en ekspansjonsfuge på 8-10 mm mellom laminat og vegg og (eller) annet gulv. Hvis du monterer gulvet i nærheten av en dørkarm, er det nødvendig fjerne låset på nedre delen av noten med meisel, slik at nytt laminatbord blir montert på korrekt måte.

Sammenføyning gjøres med et spesielt lim. Hvis dørkarmene ikke kan kuttes, for eksempel metallbokser, må skjøtene mellom laminatgulvet og veggene og (eller) annet gulv fylles med elastisk masse eller tildekkes av egnede avslutningsprofiler.

 • Mål posisjonen til røret, kompensasjonsgapet tatt i betraktning, og marker posisjonen av på laminatplaten.
 • Bor hull som er minst 16 mm større enn rørdiameteren.
  instructions-27
 • Sag en del av laminatplaten i en vinkel på 45° til hullene.
  instructions-28
 • Monter delen ved hjelp av lim til laminatbordet.
  instructions-29
 • Monter filtknotter på møbelben.
  instructions-S1
 • Løft tunge møbler opp, ikke dra dem over gulvet.
  instructions-S4
 • Hjulene på sofaer og lenestoler bør være av myk type.
  instructions-S2
 • Tørk gulvet med fuktig klut, ikke våt.
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Dersom vann søles på gulvet, må vannet fjernes umiddelbart.
  instructions-S10
 • Ikke bruk ripende rengjøringsmidler og andre midler som kan skade laminatgulvet på grunn av friksjoner.
 • Ikke slip gulvet og ikke dekk det med voks eller lakk.
  instructions-S11
 • Bruk støvsuger for tørr rengjøring.
  instructions-S9
 • Bruk av støvsuger for våt rengjøring (støvsugere som vasker) og damprenser er ikke tillatt.
  instructions-S12
 • Beskytt laminatet fra grov smuss ved hjelp av dørmatter i inngangspartiet.
  instructions-S3
 • Rengjøringsmidler for laminat bør være alkohol- eller eddikbasert. Bensin, neglelakkfjerner, universell flekkfjerner kan også brukes.
 • Ikke bruk rengjøringsmidler som danner film på gulvet. Dette inkluderer oppvaskmidler, flytende såpe osv.
  instructions-S7
  instructions-S8
 • Hvis, til tross for hardheten på laminatgulvet, en skade identifiseres, kan småskader repareres med en spesiell reparasjonspasta. Dersom hele laminatplaten er ødelagt, må en spesialist bytte den. Ta kontakt med din leverandør dersom det er nødvendig.
 1. Denne garantien gjelder LA MOENA laminatgulv installert i boliger i henhold til kravene som er angitt i monterings- og bruksanvisningen.
 2. Garantisaken er skaden på gulvplaten som slitasje eller fullstendig fjerning av et beskyttelseslag og av et lag av dekorativt papir under den. Denne skaden må være synlig og må ha en størrelse på minst 1 cm.
 3. Små buler uten sprekker eller flis på overflaten, dannet som følge av fall av husholdningsartikler, gjelder ikke for garantisaker. Skader forårsaket av gjenstander med skarpe kanter er også utelukket fra garantien.
 4. Garantien dekker ikke ekstern skade, for eksempel forurensning på grunn av slitasje av møbler eller bulker.
 5. Garantien dekker ikke skade på grunn av bruk av gulvlaminatet til andre formål, ulykker, force majeure og andre forhold som er ikke typiske for boliger.
 6. Garantien tilhører kun kjøperen og kan ikke overføres til en annen person.
 7. Kostnader for legging og demontering av skadet gulvlaminat er utelukket fra garantien.
 8. Produsenten forbeholder seg retten til å ta en avgjørelse vedrørende godkjenning av garantisaken personlig representert ved distributør for å kontrollere boligen hvor gulvbelegget ble montert, i samsvar med krav til montering og drift.

* garantien gjelder for slitasje av laminatoverflaten
1. Klasse
2. Garantiperiode for hjemmebruk
3. Garantiperiode for kommersiell bruk