0 %

Инструкция на Polski

Calculate
floorpane
Calculate how much laminate you will need for your room quickly and simply
Installation and maintenance

Prszed, w trakcie i po układaniu warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać następnym wymogom:

 • temperatura powietrza w pomieszczeniu > +18° С;
 • temperatura powierzchni podłogi > +15° С;
 • wilgotność względna powietrza 40-70%.
  instructions-5
  instructions-5

Przed rozpoczęciem układania umieścić laminowane pokrycia podłogowe, nie ujawniając opakowywań, na 48 godzin w pomieszczeniu, w którym te pokrycia będą układane.

instructions-6

Wszystkie powierzchnie powinny spełniać ogólne wymagania techniczne i nadawać się do układania z uwzględnieniem obowiązujących norm. Podczas przygotowania powierzchni do układania szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie następujących wymagań:

 • suchość, norma zawartości wilgoci (podana wilgotność wagowa) dla płyt stropowych – 4%, dla jastrychów cementowo-piaskowych - 5%, dla podłoża z desek – nie więcej niż 7%.
  instructions-7
 • gładkość (maksymalna różnica poziomu podłogi na jeden metr nie więcej niż 3 mm);
  instructions-2
 • twardość / nośność;
 • czystość powierzchnia do układania.
  instructions-3

Oprócz podłóg bezspoinowych, podłogi z PCV, pokrycia z linoleum, z gumy lub drewna jeżeli spełniają one podane wyżej warunki jako również mogą służyć powierzchnia do układania.

Nie nadają się jako podłoże włókiennicze pokrycia podłogowe. Za częściowo nadające się podłoża są uważane ciepłe podłogi z ogrzewaniem elektrycznym.

Laminowane pokrycia podłogowe można układać na podłogi z ogrzewaniem wodnym. W tym wypadku należy wykorzystać instrukcję producenta podłóg z ogrzewaniem wodnym.

Ciepłe podłogi z ogrzewaniem elektrycznym w zasadzie nadają się do wykorzystania z podłogami laminowanymi, jeżeli elementy grzejne są wbudowane do podłogo bezspoinowej lub do warstwy betonowej i nie leżą na nim w postaci błonowej nagrzewnicу elektrycznej.

Uwaga! Temperatura powierzchni nie ma przekraczać +28°С.

instructions-28c

Ciepłe podłogi na podstawie regulowanej błonowej nagrewnicy elektrycznej mogą się nadawać do wykorzystania z podłogami laminowanymi tylko w tym wypadku, jeżeli producent elementu grzejnego zapewnia maksymalnie możliwą temperaturę powierzchni nie wyżej +28°С. Standardowe ciepłe podłogi na podstawie nagrewnicy elektrycznej podczas ekstremalnych wahań temperatury generują temperaturę powierzchni znacznie przekraczającą +28°С, i dlatego nie są zdatne jako podłoże do układania. Standard podłogowego ogrzewania na podstawie filmu grzejniki elektryczne pod różnicę temperatur ekstremalnych produkują dużo temperatura powierzchni powyżej 28° C i dlatego są uważane za niezdolnymi jako podstawy do układania.

 1. Przed układaniem należy sprawdzić czy deszczułki nie mają ewentualnych wad zewnętrznych. Zabrania się układanie uszkodzonych deszczułek.
  instructions-13
 2. Do montażu laminowanych podłóg będzie potrzebne: przymiar taśmowy, ołówek, piła, rozpórki do zachowania odległości od ścian, folia polietylenowa o grubości 0,2 mm, podkład tłumiący dźwięk o wysokości nie więcej niż 3 mm oraz klej w niektórych wypadkach.
  instructions-9
 3. Powierzchnię podłogi bezspoinowej lub podłogi na podłożu mineralnym należy w całości pokryć folią polietylenową chroniącą przed wpływem wilgości. Przy tym na stykach pasma folii należy układać z zakładką co najmniej 200 mm. Również dla wszystkich podłoży zalecany jest podkład tłumiący dźwięk. Podkład należy układać na styk, tj. bez zakładki.
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. Elementy laminowanego pokrycia podłogowego zawsze są układane jako podłoga pływająca, tj. bez sztywnego mocowania pokrycia do podłoża.
 5. Nie jest dopuszczalne nieruchome połączenie deszczułek z powierzchnią do układania (klej, wkręty, gwoździe).
  instructions-8
 6. Minimalne przesunięcie poprzecznych styków deszczułek względem siebie w sąsiednich rzędach wynosi 200 mm.
  instructions-19
 7. Szczelina rozszerzająca dla wszystkich twardych powierzchni budowlanych wynosi 8-10 mm.
  instructions-17
 8. We wszystkich ościeżnicach drzwiowych, przejściach, pomieszczeniach o skomplikowanej konfiguracji, oraz w pomieszczeniach których długość lub szerokość przekracza 10 m, należy wstawiać łączniki lub progi.
  instructions-25
  instructions-26
 9. Zaleca się układanie pokryć podłogowych w ten sposób aby światło z okna pomieszczenia padało równoległe do podłużnych styków deszczułek. W tym wypadku łączenia pomiędzy deszczułkami będą mniej widoczne.
 1. Należy obejrzeć deszczułki, znaleźć na nich wpust (А) i pióro (В).

  instructions-14

  Należy zacząć układanie pierwszego rzędu z dalszego lewego kąta pomieszczenia. Należy układać deszczułki w ten sposób, żeby obydwie ich strony z piórem (В) były zwrócone do ściany. Przed rozpoczęciem układania zamontować rozpórki aby zachować niezbędny odstęp od ściany.

  instructions-15
  instructions-17

  Najpierw należy zamontować pierwszy rząd, łącząc deszczułki ze sobą z poprzecznej strony. W tym celu należy wprowadzić pod kątem pióro kolejnej deszczułki do wpustu już ułożonej i ostrożnie opuszczać układaną deszczułkę w dół dopóki ona nie leżała na podłodze, do zatrzaśnięcia wpustu z piórem.

  instructions-16
 2. Na ostatniej deszczułce pierwszego rzędu odmierzyć potrzebną długość i odpiłować element zgodnie ze znakowaniem. Zacznij układanie drugiego rzędu z pozostałej części ostatniej deszczułki pierwszego rzędu, jeżeli długość pozostałej części wynosi nie mniej niż 200 mm. Uwzględniając tę zasadę układanie każdego następnego rzędu należy zaczynać z pozostałości deszczułki poprzedniego.

  Uwaga! Podczas układania styki czołowe deszczułek każdego rzędu następnego należy przesuwać co najmniej o 200 mm względem styków deszczułek poprzedniego rzędu. Układając pokrycia z fazowaniem i/ lub specjalnym rysunkiem (na przykład imitującym płytki) należy uważać aby przesunięcie było równomierne i odpowiadało fazowaniu i rysunkowi.

  instructions-19
 3. Montowanie drugiego i następnych rzędów zacznij z połączenia deszczułek rzędu pomiędzy sobą ze strony poprzecznej.

  Po tym jak cały rząd zostanie ułożony, podnieś go i wstaw go pod kątem piórem do wpustu poprzedniego rzędu. Opuść układany rząd na podłogę do całkowitego zamknięcia zamku wzdłuż całej długości.

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. Aby maksymalnie precyzyjnie obciąć według szerokości deszczułki ostatniego rzędu:

  • za pomocą deski podłogowej, rozmieszczonej na odległości 8-10 mm od ściany, nanieście na przedostatni rząd oznaczenie;
  • deinstalujcie ten rząd szereg i odpiłuicie zbędne części desek podłogowych po Waszym oznaczeniu;
  • ułożcie przedostatni rząd z nowych desek podłogowych;
  • wykorzystajcie rząd obciętych desek podłogowych w jakości wykończeniowego.

Podczas układania w pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz komercyjnych należy uwzględniać charakterystyczne dla takich pomieszczeń średnie poziomy wilgotności. W tych wypadkach jest przewidziane sklejanie elementów za pomocą specjalnego kleju. Klej jest nanoszony na górne pióro w ten sposób aby podczas układania elementów pozostałości kleju wypływały na zewnątrz we wszystkich spoinach łączących elementu. Nadmiar kleju należy usunąć z górnej części deszczułki natychmiast lub po wstępnym wyschnięciu.

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Uwaga! Należy się upewnić czy po naniesieniu kleju pomiędzy deszczułkami nie pozostało szczelin.

Zaleca się skrócić ościeżnice drzwiowe o wysokość podłogi laminowanej i podkładu. Potem należy ułożyć pokrycie podłogowe w ten sposób, aby deszczułka wchodziła pod ościeżnicę drzwiową, zachowując przy tym szczelinę dylatacyjną (8-10 mm) pomiędzy pokryciem podłogowym a ścianą i/lub inną podłogą. Jeżeli układanie kończy się u takiej ościeżnicy drzwiowej na tym odcinku należy usunąć dłutem zatrzask na wystającej dolnej części wpustu już ułożonej deszczułki, aby nową deszczułkę można było położyć na nią na płasko, nie wprowadzając do wpustu pod kątem. Na tym odcinku deszczułki sklejają ze sobą za pomocą specjalnego kleju. Jeżeli ościeżnice drzwiowe nie można skrócić (na przykład metalowe ościeżnice drzwiowe) spoiny pomiędzy podłogą laminowaną i ścianą i/lub inną podłogą należy wypełnić masą elastyczną lub zakryć odpowiednim profilem dekoracyjnym.

 • Zmierzyć rozmieszczenie rur i zaznaczyć na deszczułce uwzględniając szczelinę dylatacyjną.
 • Przewiercić otwory o średnicy minimalniej o 16 mm większe niż średnica rur.
  instructions-27
 • Odpiłować część deszczułki pod kątem 45° do otworów.
  instructions-28
 • W końcu układania podłogi przykleić odpiłowaną cześć deszczułki z powrotem.
  instructions-29
 • Przykleić do nóżek mebli podkładki filcowe.
  instructions-S1
 • Przesuwając ciężkie meble, należy je podnosić.
  instructions-S4
 • Rolki kanap i foteli nie powinny być twarde.
  instructions-S2
 • Wycierać podłogę nie mokrą lecz trochę wilgotną ścierką.
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Nie zostawiać na podłodze rozlanych cieczy, należy je szybko wycierać.
  instructions-S10
 • Nie używać abrazyjnych środków do czyszczenia oraz inne substancje które mogą uszkodzić pokrycia podłogowe podczas tarcia.
 • Nie cyklinować podłogi, nie pokrywać go woskiem lub lakierem.
  instructions-S11
 • Dane pokrycie podłogowe można sprzątać zwykłym odkurzaczem.
  instructions-S9
 • Nie jest dopuszczalne wykorzystanie odkurzaczy do sprzątania wilgotnego (odkurzaczy myjących) oraz rezerwuarów do parowania!
  instructions-S12
 • Zabezpieczać pokrycia podłogowe od brudu, używać przy wejściu mat wyjściowych zatrzymujących brud.
  instructions-S3
 • Środki czyszczące do pokryć podłogowych powinny być wyprodukowane na podstawie alkoholu lub octu. Również jako oczyszczacz można używać benzyny, zmywacz do lakieru do paznokci, odplamiacz uniwersalny.
 • Nie wolno używać oczyszczaczy tworzących film. Do takich należą środki do zmywania naczyń, płynne mydło, itp.
  instructions-S7
  instructions-S8
 • Jeżeli mimo trwałości podłóg laminowanych jednak będzie wykryto uszkodzenie, nieduże uszkodzone miejsca można wyremontować za pomocą kitu do parkietu. W wypadku uszkodzenia całej deszczułki powinien ją wymienić specjalista. W razie konieczności proszę zwracać się do swojego dystrybutora.
 1. Niniejsza gwarancja obejmuje laminowane pokrycia podłogowe LA MOENA, ułożone w pomieszczeniach mieszkalnych z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w instrukcji do układania i eksploatacji..
 2. Gwarancja obejmuje uszkodzenie deszczułki pokrycia podłogowego w postaci ścierania lub całkowitego usunięcia warstwy ochronnej i warstwy papiery dekoracyjnego pod nią. Uszkodzenia powinno być dobrze widoczne i wynosić co najmniej 1 cm.
 3. Nieznaczne wgięcia bez pięknieć lub odprysków na powierzchni powstałe wskutek spadania przedmiotów użytku domowego nie są objęte gwarancją. Uszkodzenia spowodowane przedmiotami z ostrymi krawędziami również nie są objęte gwarancją.
 4. Zewnętrzne uszkodzenia takie jak wgięcia lub na przykład zabrudzenia powstałe wskutek ścierania podłogi przez meble nie są objęte gwarancją.
 5. Gwarancja nie pokrywa strat powstałych wskutek wykorzystania pokryć podłogowych niezgodnie z przeznaczeniem, lub w wyniku awarii, działania okoliczności siły wyższej oraz innych okoliczności nie będących typowymi dla pomieszczeń mieszkalnych.
 6. Gwarancja należy tylko do bezpośredniego nabywcy, nie można jej przekazywać do innej osoby.
 7. Gwarancja nie pokrywa wydatków na układanie i demontaż uszkodzonego pokrycia podłogowego.
 8. Producent zachowuje prawo do oględzin obiektu w którym zostało ułożone pokrycie podłogowe w celu sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących układania. Takie oględziny są oficjalną procedurą i wykonuje się przez przedstawiciela producenta lub przedstawicieli dystrybutora w celu podjęcia decyzji o uznaniu wypadku gwarancyjnego.

* gwarancja rozciąga się na ścieranie powierzchni laminowanej
1) Klasa
2) Okres gwarancji do użytku domowego
3) Okres gwarancji do użytku komercyjnego