0 %

Инструкция на Slovenčina

Calculate
floorpane
Calculate how much laminate you will need for your room quickly and simply
Installation and maintenance

Pred, počas a po montáži klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať nasledujúcim požiadavkám:

 • teplota vzduchu v miestnosti >  +18° С;
 • teplota povrchu podlahy > +15° С;
 • relatívna vlhkosť vzduchu 40% - 70%.
  instructions-5
  instructions-5

Predtým, ako otvoríte balíky a začnete montáž, nechajte laminátové podlahy 48 hodín v miestnosti, kde budú ukladané.

instructions-6

Všetky povrchy musia spĺňať všeobecné technické požiadavky a byť vhodné na inštaláciu z hľadiska platných predpisov. Pri príprave plochy na pokládku osobitnú pozornosť treba venovať týmto požiadavkám:

 • suchosť, normálna vlhkosť (je uvedená hmotnostná vlhkosť) pre stropné dosky - 4%, pre cemento-pieskové stuženie - 5%, pre doskové podklady - nie viac ako 7%.
  instructions-7
 • hladkosť (maximálny rozdiel medzi úrovňami podlahy nesmie presahovať 3 mm na každý meter);
  instructions-2
 • tvrdosť / únosnosť;
 • čistota plochy pripravenej na pokládku.
  instructions-3

Okrem bezšparovej podlahy môžu ako povrch na pokládku tiež slúžiť PVC podlahy, linoleové, gumené a drevené krytiny, ak tie spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Textilné podlahové krytiny nie sú vhodné na pokládku

Obmedzene vhodné sú teplé podlahy s elektrickým kúrenim

Laminátové podlahové krytiny môžu byť ukladané na dlažbu s teplovodným podlahovým vykurovaním. V takomto prípade Vám odporúčame použiť pokyny výrobcu podláh s teplovodným vykurovaním.

Teplovodné podlahové vykurovanie je zásadne vhodné pre použitie na laminátových podlahách, ak sú vykurovacie prvky zabudované do bezšparovej podlahy alebo vrstvy betónu a neležia na nej v podobe filmového elektrického ohrievača.

Pozor! Povrchová teplota nesmie presahovať 28°C.

instructions-28c

Teplé podlahy fungujúce na báze regulovateľných filmových elektrických ohrievačov môžu byť vhodné pre použitie na laminátových podlahách, iba ak výrobca ohrievača garantuje, že povrchová teplota nikdy nebude vyššia ako 28°C. Za extrémnych teplotných výkyvov štandardné vyhrievané podlahy na báze filmových elektrických ohrievačov produkujú povrchové teploty, ktoré značne presahujú 28°C, a preto sú považované za nevhodné na pokládku.

 1. Pred pokládkou podlahy skontrolujte palubovky na prípadné viditeľné vady. Je zakázané ukladať poškodené palubovky.
  instructions-13
 2. Pre montáž laminátovej podlahy budete potrebovať: ruletu, ceruzku, pílu, rozpieracie čapy pre dodržanie vzdialenosti od steny, polyetylénové fólie s hrúbkou 0,2 mm, zvukotesný podklad s výškou nie viac ako 3 mm a, v niektorých prípadoch, lepidlo.
  instructions-9
 3. Povrch bezšparovej podlahy alebo podlahy minerálneho pôvodu musí byť úplne pokrytá vodotesnou plastovou fóliou a filmové pásy v mieste styku musia byť spojené prekrytím minimálne 200 mm. Odporúča sa tiež zvukovo izolačná podložka pre všetky typy podkladov. Podložka sa ukladá natupo, teda bez prekrytia.
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. Prvky laminátovej podlahovej krytiny sa vždy kladú plávajúcim spôsobom.
 5. Nie je povolené nepohyblivé spojenie (lepidlo, skrutky, klince) palubovky k podkladu.
  instructions-8
 6. Minimálny priečny posun styku palubovky v susedných radoch je 200 mm.
  instructions-19
 7. Dilatačné medzery pre všetky pevné stavebné plochy je 8 až 10 mm.
  instructions-17
 8. Vo všetkých dverových otvoroch, prechodoch, priestoroch náročných tvarov ako aj v priestoroch dlhších alebo širších ako 10 m sú potrebné medzikusy alebo stupienky.
  instructions-25
  instructions-26
 9. Odporúča sa klasť podlahové krytiny tak, aby svetlo z okna miestnosti dopadalo rovnobežne pozdĺžnym spojom jednotlivých dosiek. V tomto prípade spoje medzi palubovkami budú najmenej viditeľné.
 1. Pozorne si prezrite palubovky, najdite na nich drážku (A) a pero (B).

  instructions-14

  Položte dosky tak, aby ich obe strany s perom (B) boli obrátené k stene. Pred pokládkou nainštalujte rozpieracie čapy na udržiavanie požadovanej vzdialenosti od steny.

  instructions-15
  instructions-17

  Ukladajte každý riadok, spájajúc podlahové dosky medzi sebou na priečnej strane tak, že k prvej a každej nasledújcej uloženej doske prikladáte ďalšiu, vkladujúc ju pod uhlom a perom do drážky už uloženého prvku. Potom spúšťajte kladanú dosku, kým tá úplne neľahne na zem.

  instructions-16
 2. Na poslednej doske prvého riadku odmerajte potrebnú dĺžku a odpíľte prvok na tejto značke. Začnite ukladať druhý riadok od zvyšku poslednej dosky prvého riadku v prípade, že zvyšok nie je menši ako 200 mm. Každý ďalší riadok musíte začínať od zostávajúcej dosky predchádzajúcého riadku.

  Pozor! Pri pokládke čelné spoje podlahových dosiek každého ďalšieho riadku vzhľadom k spojom podlahových dosiek predchádzajúceho riadku musia byť posunuté najmenej o 200 mm. Pri montáži krytín s úkosom a/alebo špeciálnou výzdobou (napríklad napodobňovacou dlaždice) je potrebné zabezpečiť, aby posun bol rovnomerný a zodpovedal úkosu a výzdobe.

  instructions-19
 3. Montáž druhého a nasledujúcich riadkov začnite vzájomným pripojením paluboviek jednotlivého riadku bočnou stranou.

  Po montáži celého riadku nadvihnite ho, zaveďte jeho pero pod uhlom do drážky predchádzajúcého riadku a spúšťajte, kým dražka s perom sa nezacvaknú po celej dĺžke riadku.

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. Aby ste vedeli maximálne presne odrezať prvky posledného riadku:

  • pomocou palubovky uloženej s odstupom od steny 8 až 10 mm urobte značky po celej dĺžke predposledného riadku;
  • odinštalujte tento riadok a odrežte z neho zvyšok dosiek podľa značiek;
  • uložte predposledný riadok z ďalších dosiek;
  • uložte riadok z obrezaných dosiek ako posledný.

Pri montáži v priestoroch pre verejné a komerčné účely je potrebné vziať do úvahy priemerné úrovne vlhkosti typické pre takýto priestory. Pre tieto prípady je predpísané lepenie prvkov pomocou špeciálneho lepidla. Lepidlo sa nanáša na vrchné pero tak, že pri kladení prvkov zvyšné lepidlo vyčnieva cez všetky spojovacie švy prvku. Prebytok lepidla by mal byť odstránený z hornej časti dosiek ihneď alebo keď lepidlo trocha zaschne.

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Pozor! Uistite sa, že po nanesení lepidla nezostanú medyi doskami žiadne medzery.

Odporúča sa skrátiť dverové rámy o celkovu výšku laminátovéj podlahovej krytiny a podkladu. Potom podlahovú krytinu uložte tak, aby podlahové dosky prišli pod dverový rám, dodržujúc dilatačnú medzeru (8 až 10 mm) medzi podlahovou krytinou a stenou a/alebo inou podlahou. V prípade, že ste skončili pokládku pri takom dverovom ráme, je potrebné dlátom odstrániť západku na vyčnievajúcej spodnej strane drážky už položenej dosky, aby bola možnosť novú dosku uložiť na nej naplocho.

V tejto časti podlahy sa pri spojeni používa špeciálne lepidlo. V prípade, že dverný rám nemožno skrátiť, ak ide o kovové rámy, potom spoje medzi laminátovou podlahou a stenou a/ alebo inou podlahou musia byť vyplnené pružnou hmotou alebo pokryté vhodným profilom.

 • Vymerajte polohu rúrky a označte rozmery na podlahovéj doske s prihliadnutím na dilatačnú medzeru.
 • Vyvŕtajte otvory najmenej o 16 mm väčšie, ako priemer rúry.
  instructions-27
 • Odpíľte časť palubovky pod uhlom 45° k otvorom.
  instructions-28
 • Vyrezanú časť prispôsobte ostatným a prilepte.
  instructions-29
 • Nalepte na nohy nábytku plstené podložky.
  instructions-S1
 • Pri sťahovaní ťažkého nábytku zdvihnite ho.
  instructions-S4
 • Valce pohovky a kresiel by nemali byť tvrdé.
  instructions-S2
 • Neutierajte podlahu mokrou, ale jemne navlhčenou handričkou.
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Nenechávajte na podlahe rozliatu tekutinu, rýchlo ju otrite.
  instructions-S10
 • Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a iné látky, ktoré môžu poškodiť podlahovú krytinu pri trení.
 • Neškriabajte podlahu, nenatierajte ju voskom alebo lakom.
  instructions-S11
 • Je dovolené používať vysávače na suché upratovanie.
  instructions-S9
 • Nepoužívajte vysávače na mokré upratovanie (vysávače s mycím účinkom) ani parné čističe.
  instructions-S12
 • Chráňte podlahové krytiny pred hrubými nečistotami vo vstupnej zóne pomocou rohoží.
  instructions-S3
 • Čistiace prostriedky na podlahy musia byť vykonané na základe alkoholu alebo octu. Ako čistič môže byť použitý aj benzín, odlakovač, univerzálny odstraňovač škvŕn.
 • Nepoužívajte čistiace prostriedky, vytvárajúce film. K týmto patria prostriedky na umývanie riadu, tekuté mydlo, atď.
  instructions-S7
  instructions-S8
 • Ak aj napriek vysokej trvanlivosti laminátovej podlahy vzniknú poškodenia, malé poškodené úseky môžu byť opravené špeciálnou formovaciou pastou. V prípade poškodenia celej dosky, má ju nahradiť špecialista. Ak to bude potrebné, kontaktujte prosím vášho dodávateľa.
 1. Táto záruka sa vzťahuje na laminátové podlahové krytiny LA MOENA pokladené v obytných priestoroch s prihliadnutím na požiadavky stanovené v návode na montáž a obsluhu.
 2. Záruka sa vzťahuje na poškodenie dosiek podlahových krytín vo forme oderu alebo úplného odstránenia ochrannej vrstvy a dekoračnej papierovej vrstvy pod nej. Táto ujma musí byť jasne viditeľná a byť najmenej 1 cm.
 3. Na menšie preliačiny bez praskania alebo odlupovania na povrchu tvorené padajúcimi predmetmi pre domácnosť sa záruka vzťahuje. Škody spôsobené ostrými predmetmi sú tiež vylúčené zo záruky.
 4. Záruka sa nevzťahuje na čisto vonkajšie poškodenia, ako sú napríklad jamky alebo napríklad znečistenia v dôsledku oteru podlahy predmetmi nábytku.
 5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia podlahových krytín alebo v dôsledku nehôd aj vyššej moci alebo iných okolností, ktoré nie sú typické pre obytné priestory.
 6. Záruka patrí priamemu kupujúcemu a nemôže sa preniesť na inú osobu.
 7. Náklady na montáž a demontáž poškodených podlahových krytín sú vylúčené zo záruky.
 8. Výrobca si vyhradzuje právo cez svojich zástupcov alebo zástupcov distribútora skontrolovať objekt, v ktorom boli uložené podlahové krytiny, z hľadiska splnenia požiadaviek na inštaláciu a použitie pred rozhodnutím o uznaní záručného prípadu.

* záruka sa vzťahuje na oder povrchu laminátu
1. Trieda
2. Záručná doba pre domáce použitie
3. Záručná doba pre komerčné použitie