0 %

Инструкция на Eesti

Calculate
floorpane
Calculate how much laminate you will need for your room quickly and simply
Installation and maintenance

Enne paigaldamist, paigaldamise ajal ja pärast paigaldamist peavad keskkonnatingimused ruumis vastama järgmistele nõuetele:

 • õhutemperatuur ruumis > +18° С
 • põrandapinna temperatuur > +15° С
 • suhteline õhuniiskus 40% - 70%
  instructions-5
  instructions-5

Enne põranda paigaldamisttuleb laminaatpõrandad avamata pakendeid paigutada 48 tunniks ruumi, kuhu need paigaldatakse

instructions-6

Kõik pinnad peavad vastama üldistele tehnilistele nõuetele ning vastavalt kehtivatele normatiividele olema paigaldamiskõlblikud. Pinna ettevalmistamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata järgmiste nõuete täitmisele:

 • Kuivus, niiskuse normid (märgitud kaaluniiskus) on vahelae plaadile 4%, tsemendi-liiva sidekihtidele 5%, puualusele maksimaalselt 7%.
  instructions-7
 • siledus (põranda taseme maksimaalne langus ühele meetrile mitte rohkem kui 3 mm)
  instructions-2
 • kõvadus / kandevõime
 • pinna puhtus paigaldamiseks
  instructions-3

Lisaks liitekohtadeta aluspõrandapinnale sobivad paigaldamiseks PVC-põrandad, linoleumkatted, kummist ja puidust pinnas, kui need vastavad eespool loetletud tingimustele.

Sobimatu aluspõrand on tekstiilkattega põrand.

Piiratult sobivateks aluspõrandateks on soojad elektrisoojendusega põrandad.

Lamineeritud põrandakatted võib paigaldada veesoojendusega põrandale. Sellisel juhul kasutage veesoojendusega põrandate tootja juhiseid.

Soojad elektrisoojendusega põrandad sobivad põhimõtteliselt koos lamineeritud põrandatega kasutamiseks, kui küttekehad on paigaldatud liitekohtadeta põrandasse või betoonkihti ja ei asu sellel kilest elektriküttekehana.

Tähelepanu! Pinna temperatuur ei tohi ületada 28°C.

instructions-28c

Soojad põrandad reguleerivate kilest elektriküttekehaga võivad olla sobilikud kasutamiseks koos laminaatpõrandatega, kui küttekeha tootja tagab, et pinna temperatuur ei ületa 28°C. Standardsed soojendusega kilest elektriküttekehadega põrandad võivad tekitada temperatuurierinevused, mis tunduvalt ületavad 28°C ning seetõttu loetakse neid paigaldamiseks sobimatuteks alusteks.

 1. Enne paigaldamist tuleb kontrollida põrandalaudade võimalikke nähtavaid defekte. Keelatud on paigaldada kahjustatud põrandalaudu.
  instructions-13
 2. Laminaatpõrandate kokkupanemiseks on läheb Teil vaja mõõdulinti, pliiatsit, saagi, vahelaudu seinani vahemaa hoidmiseks, polüetüleenkilet paksusega 2 mm, heli isoleerivat aluskihti kõrgusega maksimaalselt 3 mm ja mõnedel juhtudel liimi.
  instructions-9
 3. Liitekohtadeta põranda või mineraalalusega põranda pind peab olema täielikult kaetud niiskuse eest kaitsva polüetüleenkilega. Seejuures peab kileribad ühenduskohtades paigaldama ülekattega mitte vähem kui 200 mm. Samuti soovitatakse kõikidele alustele heli isoleerivat aluskihti. Aluskiht paigutatakse kohakuti ehk ülekattega.
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. Laminaadist põrandakatte elemendid paigaldatakse alati ujuval viisil.
 5. Põrandalaudade stabiilne kinnitus paigaldamispinnaga (liim, kruvid, naelad) ei ole lubatud. 
  instructions-8
 6. Minimaalne kõrvalridade põrandalaudade ühenduskohtade nihe on 200 mm.
  instructions-19
 7. Kõikidel kõvadel ehituspindade kompensatsioonipilu on 8-10 mm.
  instructions-17
 8. Kõikides ukseavades, ülekäikudes, keerulise konfiguratsiooniga ruumides, samuti ruumides, mis on pikemad või laiemad kui 10 m, tuleb paigaldada ülekanded/läved.
  instructions-25
  instructions-26
 9. Soovitatav on paigaldada põrandakatted sell viisil, et valgus ruumi aknast langeks paralleelselt põrandalaudade ühenduskohtadega pikisuunalisele poolele. Sel juhul on ühenduskohad põrandakatte vahel vähem märgatavad.
 1. Vaadake põrandalauad üle, leidke nendel alumine (A) ja ülemine (B) ühenduskoht.

  instructions-14

  Alustage esimese rea paigaldamist ruumi kõige kaugemast vasakust nurgast. Paigaldage nii, et põrandalaua mõlemad pooled koos harjaga (B) oleksid suunatud seina poole. Paigaldamisega alustades paigaldage vahelauad seinani vahemaa hoidmiseks.

  instructions-15
  instructions-17

  Pange rida kokku, ühendades põrandalauad üksteisega põikipoole järgi järgmiselt: esimesele ja igale järgnevale paigaldatud põrandalauale lisage uus, sisestades seda ülemise poolega nurga alt juba paigaldatud elemendi prakku. Seejärel langetage paigaldatavat põrandalauda kuni see langeb täielikult põrandapinnale.

  instructions-16
 2. Mõõtke esimese rea viimasel põrandalaual nõutud pikkuse ja saagige maha elemendi märgise järgi. Alustage teise rea paigaldamist esimese rea viimasest põrandalauast, kui selle pikkus ei ole väiksem kui 200 mm. Kõikide järgnevate ridade paigaldamist tuleb alustada eelneva rea põrandalauast.

  Tähelepanu! Paigaldamisel peavad iga järgneva rea põrandalaudade otsmised ühenduskohad olema nihutatud vähemalt 200 mm eelneva rea põrandalaudade ühenduskohtade suhtes. Paigaldades katteid faasiga ja/või erilise dekooriga (näiteks, mis imiteerib plaati) on vaja jälgida, et nihe oleks ühtlane ning vastaks faasile ja joonisele.

  instructions-19
 3. Teise ja järgnevate ridade kokkupanemisel alustage põrandlaudade üksteisega ühendamist põikipoolel.

  Pärast seda, kui rida on kokku pandud, kergitage see nurga alla, asetades ülemise ühenduse alumisele ning langetage kuni täieliku lukustumiseni rea kogupikkuses.

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. Viimase rea maksimaalselt täpselt lõikamiseks:

  • põrandalaua abil, mis asub seinast 8-10 mm kaugusel, kandke eelviimasele reale märgistus
  • eemaldage see rida ja lõigake põrandalaudade üleliigsed osad märgistuse järgi
  • paigaldage eelviimane rida uutest põrandalaudadest
  • kasutagelõigatud põrandalauad lõpuni.

Paigaldamisel avaliku ja ärilise otstarbega ruumides tuleb arvestada sellistele ruumidele iseloomulike keskmiste niiskustasemetega. Nendeks juhtudeks on ette nähtud elementide kokkuliimimine spetsiaalse liimiga. Liim kantakse ülemisele ühendusele sellisel viisil, et elementide paigaldamisel jääksid liimijäägid elemendist väljapoole kõikidele ühenduskohtadele. Liimijäägid tuleb põrandlaua ülemiselt osalt viivitamatult eemaldada või lasta liimil veidi kuivada.

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Tähelepanu! Veenduge, et pärast liimi pealekandmist ei jääks põrandlaudade vahele pilusid.

Soovitatav on lühendada ukseraamid laminaatpõrandakatte ja aluskihi summaarsele kõrgusele. Siis tuleks põrandakate paigaldada nii, et põrandalaud jääks ukseraami alla, hoides seejuures põrandakatte ja seina ja/või teise põranda vahel kompensatsioonipilu (8-10mm). Juhul kui te lõpetate paigaldamise sellise ukseraami juures, siis on vajalik eemaldada peitliga juba paigaldatud põrandalaua prao eenduval alumisel osal ühenduselement, et uus põrandalaud saaks olla paigaldada eelmisega tasaselt. Sellel teostatakse ühendus spetsiaalse liimiga.

Kui ukseraame ei saa lühendada, näiteks metallist raamide puhul, peab liitekohad laminaatpõranda ja seina vahel ning / või muu põrandaga täitma elastse massiga või sobivate lõpp-profiilidega.

 • Mõõtke toru asetust ja märkige see põrandalauale, arvestades kompensatsioonipiluga.
 • Puurige auk suurusega vähemalt 16 mm toru diameetrist suurem.
  instructions-27
 • Saagige maha põrandalaua osa 45° nurga all.
  instructions-28
 • Sobitage väljalõigatud osa teistega ja liimige.
  instructions-29
 • Paigaldage mööbli jalgadele vildist kaitsed.
  instructions-S1
 • Raske mööbli ümberpaigutamisel tõstke seda.
  instructions-S4
 • Diivanite ja tugitoolide rattad peaksid olema pehmet tüüpi.
  instructions-S2
 • Pühkige põrandat mitte märja, vaid kergelt niiske lapiga.
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Vee põrandale kallamisel tuleb see kohe eemaldada. 
  instructions-S10
 • Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ja muid aineid, mis võivad kahjustada põrandakatet. 
 • Ärge tsikeldage põrandat, ärge katke seda vaha või lakiga.
  instructions-S11
 • Lubatud kuivkoristus tolmuimejat kasutades.
  instructions-S9
 • Niiske koristusega tolmuimejate (pesevad tolmuimejad) ja aurupuhasti kasutamine ei ole lubatud. 
  instructions-S12
 • Kaitske põrandakatet kareda mustuse eest, kasutades sissepääsualas mustust püüdvaid vaipasid.
  instructions-S3
 • Puhastusvahendid põrandakatete jaoks peavad olema alkoholi või äädika alusel. Samuti tohib puhastusvahendina kasutada bensiini, küünelaki-eemaldajat, universaalset plekieemaldit. 
 • Ei ole lubatud kilet moodustavate puhastusvahendite kasutamine. Nende hulka kuulub nõudepesuvahend, vedelseep jne. 
  instructions-S7
  instructions-S8
 • Kui vaatamata laminaatpõranda vastupidavusele, tekib ikkagi kahjustus, saab väikest kahjustatud kohta parandada spetsiaalselt selleks ette nähtud vormipastaga. Terve põrandalaua kahjustumise korral peab selle asendama spetsialist. Vajaduse korral pöörduge oma tarnija poole.
 1. Käesolev garantii laieneb laminaadist põrandakatetele LA MOENA, mis on paigaldatud eluruumides, arvestades nõudeid, mis on ette nähtud paigaldamise ja kasutamise juhendites.
 2. Garantiijuhuks on põrandakatte põrandalaua kahjustus täieliku kaitsekihi hõõrumise pärast ja selle all dekoratiivse paberi eemaldumise kujul. See kahjustus peab olema hästi nähtav ja suurusega mitte vähem kui 1 cm.
 3. Pinnal väiksed kahjustused, mis on ilma pragude või kildudeta, mis tekkisid majapidamisesemete kukkumise tulemusena, garantiijuhtude hulka ei kuulu. Kahjustused, mis on tekitatud esemetega, millel on teravad servad, arvatakse samuti garantiist välja. 
 4.  Garantii ei laiene puhtalt välistele kahjustustele, näiteks määrdumine mööbliesemetega hõõrdumise tõttu või mõlkidele. 
 5. Garantii ei kata kahju põrandakatete mitte ettekirjutise järgi kasutamise, õnnetuste, vääramatu jõu ja muude asjaolude tõttu, mis ei ole tüüpilised eluruumidele. 
 6. Garantiid ei saa üle anda teisele isikule, see puudutab ainult otsest ostjat. 
 7. Kahjustatud põrandakatte paigaldamise ja demonteerimise kulud arvatakse garantiist välja. 
 8. Tootja jätab endale õiguse enne garantiijuhu tunnistamise otsuse vastuvõtmist lasta oma esindajatel või edasimüüjal üle vaadata objekt, millele oli paigaldatud põrandakate, paigaldamise ja kasutamise nõuete kontrollimiseks. 

*garantii laieneb pealispinda hõõrumisele
1) Klass
2) Garantii kehtivuse aeg eraklientidele
3) Garantii kehtivuse aeg äriklientidele