0 %

Инструкция на Hrvatski

Calculate
floorpane
Calculate how much laminate you will need for your room quickly and simply
Installation and maintenance

Klimatski uvjeti u prostoriji moraju odgovarati niže sljedećim zahtjevima prije, u toku i nakon polaganja podnih obloga:

 • temperatura vazduha u prostoriji > +18 °C;
 • temperatura površine poda > + 15 °C;
 • relativna vlažnost vazduha od 40%-70%.
  instructions-5
  instructions-5

Laminatne podove koji će se koristiti kao podna obloga za 48 sati prije polaganja potrebno ostaviti u originalnoj zapečaćenoj ambalaži u prostoru u kojem ćete ga polagati.

instructions-6

Sve površine treba da odgovaraju opštim tehničkim zahtjevima i da budu pogodni za polaganje u skladu sa važećom specifikacijom. Prilikom pripreme površine za polaganje posebnu pažnju potrebno obratiti na ispunjavanje niže sljedećih uvjeta:

 • suhost, norma sadržaja vlage (navedena težinska vlaga) za podne ploče - 4%, za cementno-pješčani estrih - 5%, za osnovu od dasaka - ne više od 7%.;
  instructions-7
 • glatkoća (maksimalna dozvolјena razina neravnine poda dužinom 1 m – najviše do 3 mm);
  instructions-2
 • čvrstina/odovarajuća nosivost;
 • čistoća površine.
  instructions-3

Pored samonivelirajućih podova polaganje laminiranih podnih obloga se vrši na PVC podove, linoleum, gumene ili drvene podove, ukoliko oni zadovolјavaju gore navedene uvjete.

Neodgovarajućim podnim oblogama smatraju se sve vrste tekstilnih podnih obloga.

Manje pogodnim za primjenu smatraju se topli podovi sa električnim podnim grijanjem.

Laminirane podne obloge mogu se polagati na pod sa toplovodnim cijevnim sustavom. U ovom slučaju, potrebno pratiti uputstvo proizvođača podnog grijanja sa toplovodnim cijevnim sustavom.

Električno podno grijanje principijelno se može koristiti uz primjenu laminiranih podnih obloga, ukoliko su grejni elementi ugrađeni u samonivelirajući pod ili betonski sloj, a nisu postavljeni na njemu u obliku grejnog filma.

Upozorenje! Temperatura površine ne smije prelaziti 28 ºC.

instructions-28c

Topao pod na bazi grejnog filma koji se regulira, može se koristiti kod laminiranih podnih obloga, ukoliko proizvođač grejača garantira da najveća temperatura površine podloge ne prelazi + 28 °C. Kod standardnog toplog poda na bazi grejnog filma u slučaju ekstremnih promjena temperature dolazi do povećanja temperature površine vise od +28 °C, stoga oni se smatraju nepogodnim za postavljanje kao podne podloge.

 1. Prije polaganja potrebno pregledati sve pločice u pogledu mogućih vidlјivih defekata ili oštećenja. Zabranjeno polagati oštećene pločice.
  instructions-13
 2. Za polaganje laminiranih podnih obloga Vam potrebno: sklopivi metar, olovka, pila, razmačni klinovi, polietilenska folija deblјena razina neravnine poda dužinom 1 m – najviše do 3 mm);ine 0.2 mm, akustična podloga, visine ne više od 3 mm, i u nekim slučajevima lјena razina neravnine poda dužinom 1 m – najviše do 3 mm);epilo.
  instructions-9
 3. Površina samonivelirajućih podova ili podova na bazi mineralne vune bi trebala da bude u potpunosti pokrivena vodootpornom polietilenskom folijom. U ovom slučaju spojevi folijske trake treba da se postavlјaju sa preklapanjem od najmanje 200 mm. Također za sve podne podloge preporučujemo koristiti akustičnu podlogu. Podloga se postavlјa bez preklapanja.
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. Kod laminiranih podova koristi se plivajući način ugradnje elemenata, odnosno bez pričvršćivanja podne obloge za podlogu.
 5. Fiksno pričvršćivanje pločice za podlogu (npr., ekserima, šarafovima ili lijepkom) nije dozvolјeno.
  instructions-8
 6. Minimalni pomak između spojeva prilikom polaganja ploča je 200 mm.
  instructions-19
 7. .Dilatacijski razmak za sve čvrste građevinske površine je 8-10 mm.
  instructions-17
 8. Na svim ulazima, prelazima, prostorijama sa složenom konfiguracijom, kao i prostorijama koje su duži i širi od 10 m potrebno ugraditi dilatacijski profile/pragove.
  instructions-25
  instructions-26
 9. Preporučuje se polagati pločice uzduž smjeru glavnog izvora svjetlosti sa prozora. U ovom slučaju spojevi između podne obloge će biti manje vidljive.
 1. Pregledajte podne obloge (pločice), pronađite na njima žlijeb jedne panele (A) i rub druge (B).

  instructions-14

  Počnite polaganje prvog reda u krajnjem lijevom uglu prostorije. Vršite polaganje pločica tako da njihove obje strane sa rubom (B) budu okrenute prema zidu. Prije polaganja potrebno ostaviti razmak do ivice zida.

  instructions-15
  instructions-17

  Polažite prvi red, povezujući uzdužne strane pločice jedan uz drugi tako da: prema prvoj i svakoj narednoj od položenih pločica postavite sljedeću (uklapanjem žlijeba u rub), pod uglom već postavljenog elementa. Zatim spustite pločicu koju polažete dole sve dok se ona ne spusti na pod.

  instructions-16
 2. Kada dođete do kraja prvog reda, izmjerite razdalјinu do zida i odsijecite pločicu prema označenoj liniji. Započnite polaganje drugog reda sa polovine koja je preostala od posljednje pločice u prethodnom redu, ako je preostala dužina više od 200 mm. Prema ovim uvjetima polaganje svakog narednog reda se započinje ostatkom od posljednje pločice u prethodnom redu. 

  Upozorenje! Prilikom polaganja fuge poprečnih pločica svakog narednog reda treba da budu pomjereni najmanje za 200 mm u odnosu na fuge pločica prethodnog reda. Polažući obloge s vijencom ili posebnom dekoracijom (npr. imitacija pločica), morate obratiti pažnju da bi pomjeranje bilo ravnomjernim i odgovaralo vijencu ili slici.

  instructions-19
 3. Polaganje drugog i narednih redova započnite spajanjem pločice jednog reda poprečne strane među sobom.

  Nakon završenog polaganja reda, podignite i umetnite rub u žlijeb prethodnog reda, onda spustite dole do njegovog uklapanja po čitavoj dužini.

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. Da bi ste mogli precizno odsjeći elemente u zadnjem redu potrebno je da:

  • uz pomoć pločice koja je postavlјena u razmaku 8-10 mm od zida, nanesete liniju uzduž cijelog pretposljednjeg reda;
  • deinstalirate ovaj red i odsijecite višak pločica prema ucrtanoj liniji;
  • polaganje novog pretposljednjeg reda potrebno uraditi od cijelih pločica;
  • završite polaganje zadnjeg reda od odsječenih pločica.

Prilikom polaganja u prostorijama javne i komercijalne namjene potrebno uzeti u obzir specifičnu za takve prostore prosječnu razinu vlažnosti. U takvim slučajevima predviđeno leplјenje elemenata pomoću posebnog lijepka. Lijepak se nanosi na gornji rub, tako da prilikom postavlјanja elemenata ostatak lijepka vidljiv na svim veznim šavovima elemenata. Višak lijepka može se odmah ukloniti sa površine pločice ili ostaviti da se malo osuši.

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Upozorenje! Uvjerite se da nakon nanošenja lijepka nema razmaka između podnih podloga.

Preporučuje se skratiti štok vrata za ukupnu visinu podne podloge i obloge. Nakon toga podne obloge postavite tako da podna ploča uđe ispod štoka vrata, ostavljajući kompenzacijski razmak (8-10 mm) između podne podloge i zida i / ili drugog poda. Ukoliko završavate polaganje oko takvog štoka vrata, onda na ovom mjestu potrebno ukloniti ispupčeni rez na donjem djelu žlijeba već postavlјene pločice, kako bi sljedeća pločica mogla biti postavlјena ravno, bez ubacivanja u žlijeb pod uglom.

Na ovom mjestu pločice se sastavljaju uz pomoć posebnog lijepka. U slučaju ako štok vrata ne može da se skrati, poput metalnog štoka, onda spojevi među podom i zidom i / ili drugim podom moraju biti popunjeni ili prekriveni elastičnom masom ili zatvoreni odgovarajućim ukrasnim profilima.

 • Izmjerite položaj cijevi i označite njega na podu uzimajući u obzir kompenzacijski razmak.
 • Probušite otvore veličine prečnika najmanje 16 mm, da budu veći od prečnika cijevi.
  instructions-27
 • Isijecite dio pločice pod uglom 45 ° u odnosu na otvore.
  instructions-28
 • Nalijepite isječeni dio i podesite prema ostalim.
  instructions-29
 • Na nogare namještaja postavite podloške od filca.
  instructions-S1
 • Podignite težak namještaj prilikom premještanja.
  instructions-S4
 • Točkići fotelјa i stolica treba da budu izrađeni od mekšeg materijala.
  instructions-S2
 • Brišite pod ne mokrom, a jedva vlažnom krpom.
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Ukoliko se voda prospe po podu treba je odmah obrisati.
  instructions-S10
 • Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje i druge supstance koje mogu da oštete podne obloge prilikom trenja.
 • Nemojte strugati pod, pokrivati sa voskom ili lakom.
  instructions-S11
 • Ovu podnu oblogu možete čistiti običnim usisivačem.
  instructions-S9
 • Nije dozvolјeno korištenje usisivača za mokro čišćenje (vakuumskog čistača), čistača parom.
  instructions-S12
 • Čuvajte podnu oblogu od grube prlјavštine koristeći na ulazu podne prostirke.
  instructions-S3
 • Sredstva za čišćenje podnih obloga moraju biti proizvedena na bazi alkohola ili sirćeta. Za čišćenje također se može koristiti benzin, sredstvo za uklanjanje laka, univerzalno sredstvo za uklanjanje mrlјa.
 • Za čišćenje ne koristite sredstva koja formiraju film, odnosno : deterdžent za sudove, tečni sapun, itd.
  instructions-S7
  instructions-S8
 • Ukoliko usprkos visokom kvalitetu laminata, ipak dođe do oštećenja, mala oštećenja mogu biti popravlјena uz pomoć specijalno namijenjene paste za modeliranje. U slučaju oštećenja čitave podne pločice, ista treba da bude zamijenjena od strane stručnog lica. Molimo Vas da prema potrebi kontaktirate svog dobavlјača.
 1. Ova garancija važi za laminirane podne obloge LA MOENA, koje se postavlјaju u stambenim prostorijama, uzimajući u obzir zahtjeve iz uputstva za polaganje i eksploataciju.
 2. Garantnim slučajem smatra se takvo oštećenje podne pločice kada dođe do abrazije ili potpunog skidanja zaštitnog sloja i sloja dekorativnog papira ispod nje. Takvo oštećenje mora biti vidlјena razina neravnine poda dužinom 1 m – najviše do 3 mm);ivo i najmanje od 1 cm dimenzije.
 3. Manja udublјenja bez pucanja ili fleka na površini, koja su nastala kao rezultat pada kućanskih predmeta, ne smatraju se garantnim slučajevima. Oštećenja prouzrokovana oštrim predmetima, također su isklјučena iz garancije.
 4. Garancija se ne odnosi samo na spolјna oštećenja, kao što su na primer kontaminacije nastale kao rezultat abrazije poda zbog premještaja namještaja.
 5. Garancija ne pokriva štetu nastalu uslijed korištenja podova u druge svrhe, ili kao rezultat havarija, okolnosti više sile i drugih okolnosti, koje nisu tipične za stambene prostorije.
 6. Garancija pripada isključivo direktnom kupcu, i ne može da se prenosi na treća lica.
 7. Troškovi postavlјanja i demontaže oštećene podne obloge su isklјučeni iz garancije.
 8. Prije donošenja odluke u vezi priznavanja garantnog slučaja, proizvođač zadržava pravo na uvid u objekt u kojem je položena podna obloga, a sve u cilju kontrole zahtjeva za polaganje i eksploataciju. Pregled u objektu proizvođač može izvršiti preko svojih predstavnika ili predstavnika distributera.

* Garancija se odnosi na abraziju površine laminata
1. Klasa
2. Garantni rok za kućnu upotrebu
3. Garantni rok za komercijalnu uporabu