0 %

Инструкция на Čeština

Calculate
floorpane
Calculate how much laminate you will need for your room quickly and simply
Installation and maintenance

Před, během a po instalaci klimatické podmínky v místnosti musí splňovat následující požadavky:

 • teplota vzduchu v místnosti >+18° C;
 • teplota povrchu podlahy > +15° C;
 • relativní vlhkost vzduchu 40-70%.
  instructions-5
  instructions-5

Před zahájením instalace, bez otevření obalu, po dobu 48 hodin umístěte laminátové podlahy v místnosti, v níž budou uloženy

instructions-6

Všechny povrchy by měly odpovídat obecným technickým požadavkům a musí být vhodné pro pokládku z hlediska platných předpisů. Při přípravě povrchu pro pokládku zvláštní pozornost je třeba věnovat těmto požadavkům:

 • suchost, norma obsahu vlhkosti (uvedena hmotnostní vlhkost) pro podlahové desky – 4%, pro cementové pískové potěry – 5%, pro dřevěné založení– ne více než 7%;
  instructions-7
 • hladkost (maximální výškový rozdíl úrovně podlahy na jeden metr čtvereční ne více než 3 mm);
  instructions-2
 • tvrdost / únosnost;
 • čistota povrchu pro pokládku.
  instructions-3

Kromě bezešvých podlah jako povrch pro pokládku mohou sloužit také podlahy z PVC, krytiny na bázi linolea, pryže nebo dřeva, pokud odpovídají výše uvedeným podmínkám

Textilní podlahové krytiny jsou považované za nevhodné základy.

Za relativně vhodné základy jsou považované vytápěné podlahy s elektrickým ohřevem.

Laminátové podlahové krytiny mohou být položeny na podlahu s vodním vyhříváním. V takovém případě postupujte podle pokynů výrobce podlah s ohřevem vodou.

Teplé podlahy s elektrickým vytápěním jsou v zásadě vhodné pro laminátové podlahy, jsou-li topné prvky zabudovány do bezešvé podlahy nebo do vrstvy betonu a neleží na něm ve formě filmu elektrického ohřívače.

Varování! Povrchová teplota nesmí přesáhnout + 28 ° C.

instructions-28c

Teplé podlahy na bázi elektrických ohřívačů ve formě filmu mohou být vhodné pro použití u laminátových podlah pouze tehdy, pokud výrobce ohřívače poskytuje maximálně možnou povrchovou teplotu ne vyšší než + 28 ° C. Standardní elektrická zařízení na bázi filmových elektrických ohřívačů za podmínek extrémního kolísání teploty produkují povrchovou teplotu mnohem vyšší než + 28 ° C, a proto jsou považovány za nevhodné jako základ pro pokládání.

 1. Před pokládkou je třeba zkontrolovat, nemají-li palubky případné viditelné vady. Je zakázáno používat poškozené palubky.
  instructions-13
 2. Pro montáž laminované podlahy budete potřebovat: ruletu, tužku, pilu, vzpěry pro dodržení vzdálenosti od zdi, polyetylenovou fólií o tloušťce 0,2 mm, hlukoizolační podložku o výšce ne více než 3 mm a, v některých případech, lepidlo.
  instructions-9
 3. Povrch bezešvé podlahy nebo podlahy na minerální bázi musí být zcela pokryt vodotěsnou plastovou fólií. V tomto případě se na spojích pásy musí být položeny s přesahem nejméně 200 mm. Pro všechny základy se také doporučuje zvukotěsná podložka. Podložka se ukládá těsně navzájem, tj. bez přesahů.
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. Prvky laminátové podlahy jsou vždy položena plovoucím způsobem, tzn. bez upevnění krytiny k podkladu.
 5. Pevný montáž podlahových desek k povrchu základu (lepidlo, šrouby, hřebíky) není vhodný.
  instructions-8
 6. Minimální přesazení příčných spár podlažních desek vzájemně vůči sobě v sousedních řadách je 200 mm.
  instructions-19
 7. Kompenzační mezera pro všechny pevné stavební povrchy je 8-10 mm.
  instructions-17
 8. Ve všech dveřních otvorech, přechodech, místnostech se složitou konfigurací a také v místnostech s délkou nebo šířkou větší než 10 m, je třeba vložit adaptéry nebo parapety.
  instructions-25
  instructions-26
 9. Doporučuje se položit podlahové krytiny tak, aby dopad světla z okna v místnosti byl paralelní k podélným spojům podlahových prken. V tomto případě spáry mezi prkny budou méně viditelné.
 1. Zvažte prkna, najděte na nich drážky (A) a hřeben (V).

  instructions-14

  Začněte ukládání prvního řádku od levého zadního rohu místnosti. Položte desky tak, aby obě jejich strany byly (B) obráceny hřebenem ke zdi. Před zahájením ukládání, je třeba nainstalovat vzpěry pro dodržení požadované odsazení od stěny.

  instructions-15
  instructions-17

  Nejprve sestavte první řadu, spojující podlahové desky vzájemně na příčné straně. Poté zadejte úhel další podlahové desky do drážky hřebene již položené a snižte podlahovou desku, dokud nebude celá na podlaze.

  instructions-16
 2. Změřte požadovanou délku u konečné podlahové desky první řady a uříznete. Začněte pokládku druhé řady ze zbytku poslední desky první řády, dokud není kratší než 200 mm. Každý následující řad by měl začít se zbytku předchozího prkna.

  Varování! Při pokládce podlahovky každá následující řada musí být posunuta vzhledem k předchozí řadě nejméně na 200 mm. Při pokládce prken se zkosením a / nebo speciální dekorací (např. simulující dlaždice) kontrolujte polohu ozdoby.

  instructions-19
 3. Montáž druhé a další řady začněte s připojení prken řady mezi sebou na příčné straně.

  Poté, co celá řada bude sestavena, vytáhněte a vložte jí pod úhlem hřebenem do drážky předchozí řady.

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. Aby se co nejpřesněji oříznout šířku poslední řady desek:

  • pomocí celé podlahové desky, která je uložena s odstupem 8-10 mm od stěny, naneste podélnou čáru po celé délce předposlední řady;
  • odinstalujte tuto řadu;
  • uložte nový předposlední řádek z celých prken;
  • poslední řadu sestavte z obřezaných prken.

Při pokládce v prostorech veřejného a komerčního určení je třeba vzít v úvahu charakteristické pro tyto prostory střední úrovně vlhkosti. Pro tyto případy je umožněno lepení prvků speciálním lepidlem. Lepidlo se nanáší na horní hřeben takovým způsobem, aby při pokládce prvků zbytky lepidla vyčnívali ven přes všechny spojovací švy prvku. Přebytek lepidla je třeba odstranit z povrchu desek ihned, nebo když lepidlo trochu vyschne

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Varování! Ujistěte se, že po nanesení lepidla mezi prkny nezůstanou žádné mezery.

Doporučuje se zkrátit délku dveřních otvorů na celkovou výšku laminátové podlahy a podkladu. Pak podlahové krytiny je třeba položit tak, aby podlahové desky ležely pod rámem dveří, zároveň by zůstala kompenzační mezera (8-10 mm) mezi podlahovou krytinou a stěnou a / nebo druhou podlahou. Máte-li skončit v blízkosti rámu dveří, pak je třeba na tomto úseku odstranit pomocí dláta vyčnívající západku na spodní části drážky již položené desky, aby bylo možný položit nové desky rovně. Na takovém úseku podlahové desky jsou navzájem spojeny speciálním lepidlem.

Pokud délka dveřních otvorů krabice nemůže být zkrácena, například kovové krabice, spoje mezi laminátovou podlahou a stěnou a / nebo jinou podlahou, tento úsek musí být vyplněn nebo pokryt pružnou hmotou nebo vhodnými koncovými profily.

 • Změřte polohu trubek a označte ji na desce s ohledem na vyrovnávací mezery.
 • Vyvrtejte otvory minimálně o 16 mm větší než průměr potrubí.
  instructions-27
 • Přeřízněte část desky pod úhlem 45° k otvorům
  instructions-28
 • Odříznutou část palubky přilepte k ostatním.
  instructions-29
 • Nalepte na nohy nábytku plstěné podložky.
  instructions-S1
 • Při stěhování těžkého nábytku, zvedněte jej.
  instructions-S4
 • Válce pohovek a křesel by měli být měkké.
  instructions-S2
 • Podlahu je třeba vytírat mírně vlhkým hadříkem.
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Nenechávejte na podlaze rozlité tekutiny, rychle je utírejte.
  instructions-S10
 • Nepoužívejte abrazivní prostředky a jiné materiály, které mohou poškodit podlahu při tření.
 • Podlahu nelze brousit, nepokrývejte jí voskem nebo lakem.
  instructions-S11
 • Tato podlaha může být vyčištěna běžným vysavačem.
  instructions-S9
 • Nepoužívejte vysavače pro mokré čištění (podlahové mycí stroje) a parní čističe!
  instructions-S12
 • Chraňte podlahu od hrubých nečistot pomocí rohože ve vstupní zóně.
  instructions-S3
 • Čisticí prostředky na podlahy by měly být vyrobeny na bázi alkoholu nebo octu. Také jako čistič může být použit benzín, prostředky pro odstranění laku, univerzální odstraňovač skvrn.
 • Nepoužívejte čisticí prostředky, vytvářející povlak. K takovým patří prostředky pro mytí nádobí, tekuté mýdlo, atd.
  instructions-S7
  instructions-S8
 • Pokud se navzdory pevnosti laminátové podlahy bude zjištěno poškození, menší poškozená místa lze opravit pomocí speciální formovací pasty. V případě poškození celé palubky musí ji vyměnit specialista. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte, prosím, svého dodavatele.
 1. Záruka se vztahuje na laminátové podlahové krytiny LA MOENA, položené v obytných místnostech s ohledem na požadavky uvedené v návodu na instalaci a údržbu.
 2. Reklamačním případem je poškození palubky podlahové krytiny v podobě oděru nebo úplného odstranění ochranné vrstvy a vrstvy dekoračního papíru pod ní. Uvedené poškození musí být dobře viditelné a ve velikosti nejméně 1 cm.
 3. Záruka se nevztahuje na menší promáčknutí bez praskání nebo odlupování na povrchu, které vznikly v důsledku pádu předmětů určených k využití v domácnosti. Škody způsobené ostrými předměty, jsou rovněž vyloučeny ze záruky.
 4. Záruka se nevztahuje na vnější poškození, jakými jsou důlky nebo znečištění v důsledku odírání podlahových zařízení.
 5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé chybnou instalací podlahových krytin, v důsledku nehod, vnějších zásahů nebo jiných netypických pro obytné prostory okolností.
 6. Právo na uplatnění záruky má pouze kupující, nelze ji převést na jinou osobu.
 7. Náklady na pokládku a demontáž poškozené podlahy se nehradí ze záruky.
 8. Před rozhodnutím o vyhovění reklamační žádostí výrobce si vyhrazuje právo provést kontrolu objektu, ve kterém byla provedena pokládka podlahové krytiny a ověřit splnění požadavků na pokládku a údržbu. Kontrolu může provést zástupce výrobce nebo distributoru.

* záruka se vztahuje k oděru povrchu laminátu
1. Třída
2. Záruční doba pro domácí použití
3. Záruční doba pro komerční použití